Drodzy Towarzysze!

Pożegnaliśmy rok 2016, którego każdy dzień uczciliśmy gigantyczną walką, tworząc nową historię wielkiego rozkwitu bezprecedensowego w historii rewolucji Juche, witamy nowy rok 2017.

Korzystając z tej znaczącej okazji, kiedy spoglądamy z dumą na ten wspaniały rok pełen chwalebnych cudów dokonanych przez naszych wspaniałych ludzi, z głębi serca przekazuję gorące pozdrowienia, składam chwałę i najlepsze życzenia pełnego nadziei nowego roku całemu narodowi koreańskiemu, który z optymizmem przezwyciężył wszelkie próby bezprecedensowe w historii, dzieląc dole i niedole i wiążąc swój los z Partią, tworząc z nią integralną całość w ideach, intencjach i woli.

Serdeczne pozdrowienia kieruje również do rodaków na południu i zagranicą oraz postępowców całego świata i innych zagranicznych przyjaciół, którzy dążą do niezależności i sprawiedliwości.

Rok 2016 był rokiem rewolucyjnych wydarzeń i wielkich zmian, rokiem wartym odnotowania w historii naszej Partii i kraju.

W roku tym, pośród rosnącego rewolucyjnego entuzjazmu wszystkich członków Partii, żołnierzy i całego narodu oraz wielkiego zainteresowania świata, w uroczysty i znaczący sposób, odbył się 7. Kongres Partii Pracy Korei, jako wielki polityczny festiwal.

Podczas kongresu z dumą dokonaliśmy przeglądu chwalebnej historii Partii, historii wypełniania rewolucyjnego dzieła Juche na zwycięskiej drodze pod mądrym przywództwem Wielkich Towarzyszy Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, oraz przedstawiliśmy ambitny plan zrealizowania socjalistycznego dzieła pod sztandarem Kimilsungizmu-Kimjongilizmu.

Poprzez ten historyczny kongres, została w pełni zademonstrowana żelazna wola naszej armii i ludu, by nieprzerwanie kroczyć drogą Juche podążając za Partią, oraz położone zostały trwałe fundamenty koreańskiej rewolucji. Zapisze się on w historii naszego kraju jako spotkanie zwycięzców, które pokazało niezachwianą siłę wielkiej Partii Kimilsungizmu-Kimjongilizmu, chwalebne spotkanie, które położyło nowy kamień milowy w wypełnianiu rewolucyjnego dzieła Juche.

W zeszłym roku dokonany został epokowy zwrot w umacnianiu zdolności obronnych Juche Korei, i nasz kraj osiągnął status mocarstwa nuklearnego, militarnego giganta na Wschodzie, którego najstraszniejszy wróg nie ośmieli się sprowokować.

Przeprowadziliśmy pierwszy test bomby wodorowej, różnych środków uderzeniowych i głowicy nuklearnej, aby zaradzić rzucanym przez imperialistów groźbom wojny nuklearnej, które z dnia na dzień stawały się coraz bardziej nikczemne. Energicznie rozwijaliśmy najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, i weszliśmy w ostatni etap przygotowań do testu międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Osiągaliśmy inne wspaniałe sukcesy w umacnianiu zdolności obronnych, jeden po drugim. Dało to silną militarną gwarancję obrony losu kraju i narodu oraz zwycięskiego wypełniania dzieła budowy potężnego socjalistycznego kraju. Nasza dzielna Armia Ludowa niezawodnie broniła bezpieczeństwa kraju i zdobyczy rewolucji stanowczo udaremniając zuchwałe posunięcia wroga, których cele była agresja i wojna, jak również udoskonaliła się w aspekcie politycznym i ideologicznym oraz pod względem przygotowań militarnych, jak przystało na armię niezwyciężoną. Lśniące sukcesy osiągnięte w sektorze obrony narodowej napełniły naszych ludzi wielką dumą narodową i odwagą, sprowadziły niechlubną porażkę na imperialistów i inne reakcyjne siły, a także znacząco podniosły strategiczną pozycję naszego kraju.

W zeszłym roku osiągnęliśmy dumne sukcesy w 70-dniowej i 200-dniowej kampanii, zorganizowanych dla uczczenia 7. Kongresu Partii.

Kampanie te były pełną determinacji walką, podczas której wszyscy nasi ludzie rozbijali na drobne kawałki nikczemne plany wroga zakładające izolacje i dławienie naszego kraju i doprowadzili do punktu zwrotnego na wszystkich frontach budowy potężnego socjalistycznego kraju. Były potężną walką tworzenia, która dała początek nowej erze Mallima.

Dzięki bohaterskiej walce klasy pracującej Kim Il Sunga i Kim Jong Ila oraz reszty naszego narodu, ambitne cele, które postawiła Partia dla 70-dniowej i 200-dniowej kampanii zostały pomyślnie osiągnięte i doprowadzono do nowego przełomu w rozwoju gospodarki narodowej.

Nasi dzielni, utalentowani naukowcy i technicy, pomyślnie wynieśli w przestrzeń kosmiczną satelitę obserwacji Ziemi Kwangmyongsong 4, a następnie z sukcesem przeprowadzili test nowego typu silnika o dużej mocy przeznaczonego do rakiety nośnej, której zadaniem jest umieszczenie na orbicie geostacjonarnego satelity. Robiąc to, otworzyli szeroką drogę eksploracji kosmosu. Stworzyli również w pełni zautomatyzowane, modelowe systemy produkcji w naszym własnym stylu, wyhodowali wysokowydajne odmiany roślin mając na względzie podniesienie produkcji rolniczej. Dokonywali też innych chwalebnych przełomów naukowych i technologicznych, jeden po drugim. Wszystko to będzie miało ogromne znaczenie w rozwijaniu gospodarki naszego kraju i poprawianiu bytu ludności. Przemysł energetyczny, górnictwo węglowe, przemysł metalurgiczny, chemiczny i materiałów budowlanych, sektor transportu kolejowego i inne główne sektory gospodarki narodowej osiągnęły odpowiednie cele produkcyjne i transportowe, w ten sposób demonstrując potencjał naszej samodzielnej gospodarki i nadając potężny rozmach budowie socjalistycznego giganta gospodarczego. Liczne placówki przemysłowe i spółdzielnie rolnicze odnotowały dumne sukcesy przekraczając rekordowe roczne poziomy produkcji. Armia Ludowa stała w awangardzie uświetniania historii „złotych mórz” i tworzenia legendarnej szybkości w ważnych miejscach budowy. Sektory edukacji, opieki zdrowotnej i sportu, także dokonały godnych podziwu osiągnięć. Kiedy nagła katastrofa naturalna zniszczyła pewne obszary prowincji Północny Hamgyong, cały kraj zjednoczył się w wysiłkach na rzecz odbudowy, w serdecznej odpowiedzi na wezwanie Partii i w krótkim czasie osiągnięte zostały wspaniałe sukcesy.

Podczas 70-dniowej i 200-dniowej kampanii stworzyliśmy nowego ducha czasów dla budowy potężnego socjalistycznego kraju, a zaufanie naszego narodu do Partii i wiara w socjalizm umocniły się. W zeszłym roku, kiedy cały kraj, nieustannie, dzień i noc, przepełniony był energią, wszyscy członkowie Partii i inni ludzie pracy, młodzież i żołnierze w pełnym zakresie zademonstrowali niezłomnego, walczącego ducha przezwyciężania prób i trudności, nieustraszony zapał, by odpowiadać na wezwanie Partii z oddaniem i poprzez praktyczne działanie, mimo jakichkolwiek przeciwności losu. Pokazali także kolektywistyczną siłę pomagania sobie wzajemnie i prowadzenia się nawzajem, by w błyskawicznym tempie iść naprzód.

Wspaniałe sukcesy, które osiągnęliśmy w zeszłym roku we wszystkich sektorach rewolucji i budownictwa nie wynikają w żaden sposób z dobrych warunków, nie są też szczęśliwym rezultatem działania jakiejś boskiej mocy. Tajemną siłą, która doprowadziła do zaistnienia wszystkich tych cudownych sukcesów jest po prostu jednomyślna jedność naszej armii i narodu, ich wspaniała zdolność samorozwoju. Choć obstrukcyjne knowania wroga stały się jeszcze bardziej rażące, a poważne trudności pojawiały się jedna po drugiej, wszyscy nasi żołnierze i inni ludzie jeszcze ściślej zjednoczyli się wokół Partii i przeprowadzili zwycięską walkę w rewolucyjnym duchu samodzielności i męstwa. W ten właśnie sposób osiągali zadziwiające świat, cudowne sukcesy w takich trudnych okolicznościach.

Jednomyślna jedność jest fundamentem Juche Korei i dynamiczną siłą do skoku naprzód, musimy niezmiennie podążać drogą samodzielności i samorozwoju – to bezcenna prawda rewolucji Juche potwierdzona przez gigantyczną walkę naszej armii i narodu w roku 2016.

Jeszcze raz kieruje serdeczne podziękowania do wszystkich żołnierzy i całego narodu, którzy z niezachwianą wiarą w ostateczne zwycięstwo rewolucji, ozdobili zeszły rok, obfitujący w wydarzenia i trudny, chwalebnymi dokonaniami, poświęcając swoją patriotyczną lojalność, pot i krew dla budowy potężnego socjalistycznego kraju.

Towarzysze,

Znowu powinniśmy stanąć do noworocznego marszu ku jeszcze wspanialszemu zwycięstwu.

Budowanie na sukcesach już osiągniętych i przemienianie okresu rozkwitu w rewolucji w wielką złotą erę to ideologiczna i duchowa charakterystyka i styl pracy wszystkich naszych żołnierzy i całego narodu, wyszkolonych pod opieką wielkich przywódców. W tym znaczącym roku – dalej rozbudzając rewolucyjnego ducha, który nieporównywalnie wzrósł w ciągu wspaniałego roku ubiegłego – powinniśmy dokonać wyraźnego postępu we wcielaniu w życie decyzji przyjętych podczas 7. Kongresu Partii i w ten sposób przełożyć ideały i marzenia ludzi na piękną rzeczywistość na tej ziemi.

Powinniśmy skoncentrować nasze wysiłki na realizowaniu pięcioletniej strategii rozwoju gospodarki narodowej.

Bieżący rok ma kluczowe znaczenie dla wprowadzania w życie tej strategii. Aby otworzyć wspaniałe perspektywy dla jej realizacji i rozwinąć całą gospodarkę kraju na wyższy poziom, budując na sukcesach osiągniętych w zeszłym roku, powinniśmy niezawodnie wypełnić cele tegorocznej walki.

„Przyspieszmy zwycięski postęp socjalizmu z wielkim duchem samodzielności i samorozwoju jako siłą napędową!” – to nasze hasło bojowe, które wznosić powinniśmy w tym noworocznym marszu. Powinniśmy przeprowadzić energiczną powszechną mobilizację, obejmującą cały lud, aby realizować cele pięcioletniej strategii siłą samodzielności i samorozwoju.

Siłą samodzielności i samorozwoju jest siła nauki i technologii, a najkrótszą drogą wypełnienia pięcioletniej strategii jest przywiązywanie wagi do nauki i technologii i przyznawanie im nadrzędnej roli.

Sektor nauki i technologii powinien skoncentrować wysiłki na rozwiązywaniu problemów naukowych i technologicznych pojawiających się podczas modernizacji fabryk i przedsiębiorstw  oraz nadawania produkcji w nich odpowiedniego rytmu, kładąc szczególny nacisk na zapewnianie krajowej produkcji surowców, paliw i sprzętu. Jednostki produkcyjne i instytuty prowadzące badania naukowe powinny zintensyfikować wzajemną współprace, a przedsiębiorstwa powinny budować swoje własne siły rozwoju technologicznego oraz podejmować czynne i masowe wysiłki na rzecz innowacji technologicznych, napędzając rozwój gospodarczy cennymi osiągnięciami naukowo technologicznymi sprzyjającymi zwiększaniu produkcji oraz poprawie działalności podmiotów gospodarczych i zarządzania nimi.

Przemysły energetyczny, metalurgiczny i chemiczny powinny stanąć na czele wysiłków na rzecz osiągnięcia celów naszej strategii gospodarczej.

Przemysł energetyczny powinien niezawodnie realizować swój plan produkcyjny zapewniając dobre utrzymanie sprzętu i infrastruktury generacyjnej oraz przyspieszając ich modernizację techniczną. Powinien efektywnie prowadzić ogólnokrajowy zintegrowany system kontroli energii i starannie organizować alternatywną produkcję, aby zapewniać równowagę pomiędzy produkcją a konsumpcją. Powinien także rozwijać różne źródła energii w celu tworzenia nowych zdolności generacyjnych na wielką skalę.

Przemysł metalurgiczny powinien wprowadzać zaawansowane technologie, aby obniżyć koszty produkcji żelaza i zapewnić odpowiednie funkcjonowanie opartych na Juche linii produkcyjnych w celu wytwarzania żelaza i stali w większych ilościach. Państwo powinno podejmować stanowcze środki  na rzecz zaopatrywania w surowce, paliwo i energię elektryczną kompleksu żelaza i stali im. Kim Chaeka, kompleksu żelaza i stali Hwanghae oraz innych zakładów metalurgicznych.

Przemysł chemiczny jest podstawą wszystkich innych gałęzi przemysłu i odgrywa znaczącą rolę w umacnianiu niezależności gospodarczej i podnoszeniu standardów życia ludności. Sektor ten powinien zdynamizować produkcję w Kompleksie vinalonu im. 8 Lutego, jak również podnieść zdolności produkcyjne innych ważnych zakładów chemicznych i przekształcić ich procesy techniczne na nasz własny sposób, dzięki temu zwiększając ilość wytwarzanych wyrobów chemicznych. Powinien skierować wysiłki na tworzenie przemysłu chemicznego C1, aby na każdym etapie wykonywać zadania terminowo i w sposób satysfakcjonujący.

Przemysł górnictwa węglowego i transport kolejowy powinny priorytetowo traktować zaspokajanie zapotrzebowania elektrowni oraz zakładów metalurgicznych i chemicznych na węgiel i jego transport.

Przemysł budowy maszyn powinien być w szybkim tempie rozwijany. Fabryki maszyn powinny przyspieszyć swoją modernizacje, udoskonalić procesy seryjnej produkcji nowego typu traktorów, pojazdów i wielofunkcyjnych maszyn rolniczych, oraz wytwarzać i dostarczać różnego rodzaju maszyny i sprzęt o wysokiej wydajności i jakości.

W tym roku przemysł lekki, rolnictwo i przemysł rybny powinny zostać radykalnie rozwinięte w celu dokonania większego postępu w podnoszeniu standardów życia ludności.

Przemysł lekki powinien opracować odpowiednie strategie zarządzania, za najważniejszą kwestię uznając wykorzystywanie dostępnych w kraju surowców i innych materiałów, aby zdynamizować produkcję i doprowadzić do zwrotu w różnicowaniu zakresu i rodzajów dóbr konsumpcyjnych oraz podnoszeniu ich jakości. Powinien zostać zapewniony odpowiedni rytm produkcji w kopalniach i przedsiębiorstwach w rejonie Tanchon, by mogły okazać się one efektywne w podnoszeniu standardów życia ludności.

Front rolnictwa, będący głównym napędem budowy gospodarczego giganta, powinien wzniecić silny wiatr naukowego rolnictwa i rozwijać ruch na rzecz podnoszenia plonów. Powinien na szeroką skalę wprowadzać nasiona najlepszych gatunków i naukowe metody uprawy, których zalety zostały dowiedzione w praktyce, poszerzać tereny przeznaczone pod uprawy dwuplonowe, oraz aktywnie włączać się w wynajdywanie i wprowadzanie wysokowydajnych maszyn rolniczych.

W ten sposób może osiągnąć on cele w produkcji zbożowej. Powinien podjąć też środki na rzecz zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania bazy hodowlanej zwierząt w rejonie Sepho oraz zwiększyć produkcję owoców, grzybów i warzyw, tak aby ludzie odnieśli z tego korzyści.

Sektor rybny powinien podejmować dynamiczne wysiłki związane z poławianiem ryb oraz wytrwale rozwijać akwakulturę. Powinien zbudować nowoczesne statki rybackie w jeszcze większej ilości i stworzyć wszechstronną bazę produkcyjną sprzętu połowowego w rejonie wschodniego wybrzeża, aby umocnić materialne i techniczne fundamenty przemysłu rybnego.

Sektor budowlany powinien na najwyższym poziomie ukończyć budowę ulicy Ryomyong i skoncentrować swoje siły na ważnych projektach, takich jak budowa elektrowni Tanchon, modernizacja Kompleksu Lokomotyw Elektrycznych im. Kim Jong Thae i rozwój rejonu Wonsan. Powinien również wybudować jeszcze więcej wspaniałych obiektów oświatowych i kulturalnych oraz domów.

Wznosząc hasło samodzielności i samowystarczalności, każda dziedzina i jednostka gospodarki narodowej powinna podjąć dynamiczną walkę o wzrost produkcji i maksymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego, aby wypełnić tegoroczny plan według wszystkich wskaźników.

Cały kraj powinien włączyć się w gospodarowanie terenem. Powinniśmy w dalszym ciągu przekształcać wygląd naszego kraju, budując nowoczesne szkółki drzew na prowincjach, wytrwale kontynuując kampanię zalesiania i w zaplanowany sposób zajmując się regulacją rzek, naprawą dróg i ochroną środowiska.

Aby doprowadzić do przełomu w realizowaniu pięcioletniej strategii rozwoju gospodarki narodowej, należy prowadzić kierownictwo gospodarcze i zarządzanie przedsiębiorstwami w innowacyjny sposób i stawiając sobie jasne cele. Rząd i inne organy kierownictwa gospodarczego powinny opracować taktyki zapewniające trwały rozwój gospodarczy, wprowadzając całą gospodarkę zdecydowanie na drogę wzrostu, i wcielać je w życie z niezachwianą wytrwałością.

Dziedzina zdrowia publicznego, edukacja, sport, literatura i sztuka oraz na inne fronty sektora kultury powinny wywołać nowe rewolucyjne ożywienie, aby przyspieszyć budowę cywilizowanej potęgi. Cały kraj i całe społeczeństwo powinny w tym roku – roku edukacji naukowej – podjąć dynamiczne wysiłki na rzecz ulepszania obiektów służących tej edukacji oraz jej środowiska.

Pozycja polityczna i wojskowa socjalizmu musi zostać dodatkowo scementowana, tak by stał się on twierdzą nie do zdobycia.

Jednomyślna jedność jest cennym rewolucyjnym dziedzictwem wielkich Towarzyszy Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, które nam przekazali, i w tym leży niezwyciężona potęga socjalizmu w naszym stylu. Wszyscy żołnierze i obywatele powinni ustanowić ścisłe więzy pokrewieństwa z Partią, ich serca powinny pulsować w tym samym rytmie co ona, oraz powinni zjednoczyć się ściśle wokół niej w ideologii, celu i obowiązku moralnym, tak aby walczyć twardo aż do osiągnięcia dobrobytu kraju. Należy dokładnie stosować doktrynę po-pierwsze-ludzie, krystalizację zorientowanego na Juche poglądu na lud, filozofię ludu, w partyjnej pracy i we wszystkich sferach życia państwowego i społecznego, a także prowadzić intensywną walkę na rzecz wykorzenienia nadużyć władzy, biurokratyzmu i korupcji, które niszczą kwiatowy ogród jednomyślnej jedności. Powinniśmy zdecydowanie krzyżować złowieszcze i zgubne plany naszych wrogów, które mają na celu powstrzymanie gorących i jednomyślnych aspiracji naszych obywateli, którzy jednomyślnie podążają za Partią, oraz wyalienowanie ich od Partii.

W tym roku 85. rocznicy powstania Koreańskiej Armii Ludowej, powinniśmy wznieść gorący płomień zwiększenia potencjału wojskowego.

Armia Ludowa powinna przewodzić działalności politycznej Partii w sposób aktywny, tak aby zagwarantować, że jest ona przesiąknięta ideologią i intencją Partii. Musi ona wyznaczyć w tym roku kolejny rok szkoleń, kolejny rok doskonalenia swojej gotowości bojowej oraz upewnić się, że wszystkie jej jednostki różnego rodzaju, szeregowi i korpusy rozdmuchają gorący wiatr doskonalenia swojej gotowości bojowej w celu przeszkolenia wszystkich oficerów i żołnierzy by stali się równymi-stu kombatantami, tygrysami Góry Paektu, którzy są zdolni do unicestwienia jakichkolwiek sił agresora. Oficerowie i żołnierze Koreańskich Ludowych Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członkowie Robotniczo-Chłopskiej Gwardii Czerwonej i Młodzieżowej Gwardii Czerwonej powinni przygotować się politycznie i militarnie oraz utrzymywać pełną gotowość bojową w celu stanowczej obrony ustroju socjalistycznego oraz życia i mienia ludu.

Urzędnicy, naukowcy i pracownicy przemysłu obronnego, rozpalając swe serca „duchową bombą Yongil” z czasów anty-japońskiej walki i rewolucyjnym duchem robotników Kunja-ri z czasów Ojczyźnianej Wojny Wyzwoleńczej, muszą rozwijać i produkować większe ilości potężnego sprzętu wojskowego naszego własnego stylu. W ten sposób mogą oni budować arsenał rewolucji Songun.

Sukces lub porażka tegorocznej walki mającej na celu wdrażanie decyzji VII Zjazdu Partii zależą od roli Partii i organizacji ludzi pracy.

Organizacje partyjne powinny skoncentrować swoją pracę na wykonywaniu polityki Partii i głównych rewolucyjnych zadań, wyznaczonych dla poszczególnych sektorów i jednostek. Powinny one poprawnie identyfikować problemy, do których Partia przywiązuje wagę i które stanowią główne ogniwa w całym łańcuchu doprowadzania do nagłego wzrostu produkcji, oraz należy je rozwiązywać poprzez poznanie wszystkich swoich sił. Powinny one przenieść teatr pracy politycznej do kipiących zakładów produkcyjnych i rozpocząć tam rewolucyjną ofensywę ideologiczną. W ten sposób mogą one silnie pobudzić masy do generalnej mobilizacji do walki o realizację idei i polityki Partii. Wszystkie podstawowe organizacje partyjne, przyjmując głównego ducha Pierwszej Konferencji Przewodniczących Podstawowych Komisji Partii Pracy Korei, powinny upewnić się, że duch ciągłych innowacji i ciągłego postępu jest w pełni wyświetlany w tegorocznej ogólnoludowej, generalnej ofensywie.

Wszystkie organizacje ligi młodzieży, związku zawodowego, związku pracowników rolnych i unii kobiet powinny mobilizować swoich członków i zachęcać ich do bycia przodownikami w postępie na rzecz wielkiego zrywu, oraz zapewnić by stawali się oni innowatorami, twórcami prędkości Mallima.

Obecna poruszająca era wymaga, aby nasi urzędnicy, standardowi realizatorzy polityki Partii, poprawili swój styl pracy i swoją postawę w sposób rewolucyjny.

Entuzjazm naszego ludu do pracy jest obecnie bardzo wysoki; kiedy ten entuzjazm jest wspierany przez odważne i naukowe operacje, skuteczne dowodzenie i osobiste przykłady, to nie ma twierdzy nie do zdobycia i nie ma żadnych trudności, których nie można pokonać. Wszyscy urzędnicy, świadomi szlachetnej misji którą objęli przed Partią i rewolucją, powinni stać się lokomotywami, które prowadzą masy w awangardowych szeregach.

Powinni oni planować swoją pracę w wielkim stylu z innowacyjną wnikliwością, zawsze myśląc co robić oraz pracując w kluczowy i wojujący sposób. Powinni oni zdecydowanie zerwać z defetyzmem, samozachowawczością, formalizmem i oportunizmem oraz poświęcić swoje serca i dusze walce o realizację planów i intencji Partii.

W ubiegłym roku, w refleksji wobec narodowego pragnienia zjednoczenia i wymogów naszych czasów, wysunęliśmy zorientowaną na Juche linię i politykę zjednoczenia na VII Kongresie Partii Pracy Korei i poczyniliśmy znaczne wysiłki w celu jej realizacji. Jednakże, południowokoreańskie władze pozostawały głuche na nasze patriotyczne apele i ignorowały naszą szczerą propozycję. Zamiast tego, trzymały się swoich schematów sankcji i presji przeciwko KRLD oraz uparcie dążyły do wojny z nią, tym samym doprowadzając stosunki między-koreańskie do najgorszej katastrofy.

W ubiegłym roku, Korea Południowa doświadczyła ogromnych anty-„rządowych” protestów, które rozprzestrzeniły się wzdłuż i wszerz, wstrząsając reakcyjną maszyną rządzącą aż do samych fundamentów. Ten skupiający wszystkich obywateli Korei Południowej opór, który pozostawił niezatarty ślad w historii ich walki, był wybuchem tłumionego żalu i oburzenia wobec konserwatywnego reżimu, który uciekał się do faszystowskiej dyktatury, antyludowej polityki, sykofanckich i zdradzieckich aktów oraz do konfrontacji z własnymi rodakami.

W tym roku będziemy obchodzić 45. rocznicę historycznego Wspólnego Oświadczenia 4 Lipca oraz 10. rocznicę Deklaracji 4 Października. W tym roku powinniśmy utorować szeroką drogę dla niezależnego zjednoczenia, wspólnym wysiłkiem całego narodu.

Należy podjąć pozytywne działania w celu poprawy stosunków między-koreańskich, unikać ostrej konfrontacji militarnej oraz usunąć zagrożenie wojny między północą a południem.

Poprawa stosunków między-koreańskich stanowi punkt wyjścia dla pokoju i zjednoczenia, oraz jest to pilne żądanie całego narodu. Każdy polityk, on czy ona, jeżeli pozostaje biernym widzem wobec obecnego impasu między obiema stronami, nie może twierdzić że w pełni wypełnił swoją odpowiedzialność i rolę wobec narodu, ani cieszyć się poparciem społeczeństwa. Każde nadużycia i oszczerstwa, mające na celu obrażanie drugiej strony i dążenie do konfrontacji, nie mogą być w żaden sposób uzasadnione, oraz należy natychmiastowo zakończyć złośliwą kampanię oszczerstw i inne akty wrogości wobec KRLD, wszystkie zaprojektowane by obalić jej system i wprowadzić wszelkie inne „zmiany”.

Jesteśmy konsekwentni w naszym stanowisku zapewnienia bezpieczeństwa rodakom i spokoju w kraju, bez walki przeciwko własnym rodakom. Południowokoreańskie władze nie powinny pogarszać sytuacji poprzez bezmyślne negowanie naszego korzystania z prawa do samoobrony, ale pozytywnie odpowiedzieć na nasze szczere wysiłki w celu zapobiegnięcia konfliktu zbrojnego między północą a południem i załagodzenia napięcia.

Powinny one również zaprzestać zbrojeń i gier wojennych.

Cały naród powinien połączyć swą wolę i wysiłki, aby zapoczątkować rozkwit ogólnonarodowego ruchu zjednoczeniowego.

Wszyscy Koreańczycy na północy, południu i za granicą powinni osiągnąć solidarność, podjąć zgodne wysiłki i zjednoczyć się na zasadzie podporządkowania wszystkiego celowi zjednoczenia narodowego, wspólnej sprawy dla całego narodu, oraz ożywić ruch zjednoczeniowy w skali całego kraju.

Powinni oni promować aktywne kontakty i wymianę miedzy sobą bez względu na różnice ideologiczne i systemy, regiony i ideały, oraz klasy i warstwy społeczne, oraz zorganizować ogólnokrajowe, wielkie spotkanie na rzecz zjednoczenia, z udziałem wszystkich partii i organizacji politycznych, w tym władz północy i południa, a także rodaków ze wszystkich warstw społecznych w kraju i z zagranicy. Podamy rękę każdemu, dla kogo priorytetem są podstawowe interesy narodu i pragnie poprawy stosunków między-koreańskich.

Koniecznym jest udaremnienie działalności sił anty-zjednoczeniowych w kraju i za granicą, która jest sprzeczna z dążeniem do zjednoczenia narodu.

Musimy położyć kres ruchom na rzecz agresji i interwencji ze strony sił zagranicznych, w tym Stanów Zjednoczonych, które okupują Koreę Południową i dążą do realizacji strategii osiągnięcia hegemonii w regionie Azji i Pacyfiku, oraz prowadzić dynamiczną ogólnokrajową walkę na rzecz udaremnienia ruchów zdradzieckich i sykofanckich sił anty-zjednoczeniowych, takich jak Park Geun Hye, która, nie widząc wyraźnie kto jest prawdziwym arcywrogiem narodu, szuka sposobów konfrontacji z rodakami.

Doskonale zdające sobie sprawę z woli narodu koreańskiego zjednoczenia kraju, Stany Zjednoczone nie mogą więcej trzymać się schematu tworzenia narodowej alienacji przez prowokowanie sił anty-zjednoczeniowych w Korei Południowej do konfrontacji z rodakami i do wojny. Muszą podjąć odważną decyzję odrzucenia swojej anachronicznej wrogiej polityki wobec KRLD. Wspólnota międzynarodowa, która ceni niepodległość i sprawiedliwość, powinna sprzeciwiać się posunięciom Stanów Zjednoczonych i sił ich wasali, mającym na celu burzenie pokoju na Półwyspie Koreańskim i powstrzymywanie jego zjednoczenia, a kraje sąsiadujące powinny działać zgodnie z aspiracjami i wysiłkami naszego narodu na rzecz zjednoczenia.

Wszyscy rodacy na północy, na południu i za granicą powinni zrobić coś, aby ten rok był znaczącym rokiem nowego etapu niezależnego zjednoczenia, poprzez zintensyfikowanie ogólnonarodowego wielkiego marszu ku zjednoczeniu, za pomocą wspólnego wysiłku narodu.

W ubiegłym roku ruchy imperialistycznych reakcyjnych sił na rzecz politycznych i wojskowych nacisków oraz sankcji wobec naszego kraju osiągnęły skrajność. Jednakże nie udało im się złamać wiary naszych żołnierzy i obywateli w zwycięstwo, oraz nie mogli powstrzymać energicznego postępu Juche Korei.

Będziemy nadal rozwijać nasze zdolności samoobronne, których rdzeniem są siły nuklearne, oraz zdolność do ataku prewencyjnego tak długo, jak Stany Zjednoczone i ich wasale będą utrzymywać nuklearne zagrożenie i szantaż, oraz tak długo, aż zaprzestaną gier wojennych u naszych granic, które nazywają dorocznymi wydarzeniami. Będziemy bronić pokoju i bezpieczeństwa naszego państwa za wszelką cenę i poprzez nasze własne wysiłki, oraz wnosić pozytywny wkład w ochronę globalnego pokoju i stabilności.

Nasza Partia i rząd naszej Republiki pozostaną zaangażowane w ideały naszej polityki zagranicznej, czyli niezależności, pokoju i przyjaźni, pogłębiając i rozwijając dobrosąsiedzkie stosunki, przyjaźń i współpracę z krajami ceniącymi niepodległość, oraz podejmować zgodne wysiłki z nimi dla zapewnienia prawdziwej międzynarodowej sprawiedliwości.

Towarzysze,

Stojąc tu by ogłosić rozpoczęcie kolejnego roku, czuję przypływ niepokoju wobec tego, co powinienem zrobić by utrzymać nasz naród w większym szacunku, najlepszych ludzi na świecie, którzy gorąco wspierali mnie w jednomyślnym silnym zaufaniu do mnie.

Moje pragnienia płonęły cały czas, ale spędziłem miniony rok czując niepokój i wyrzuty sumienia z powodu braków w moich umiejętnościach. Hartuję moją determinację, poszukując więcej zadań dla dobra ludzi w tym roku oraz by dokonywać podwójnych, oddanych wysiłków w tym celu.

Wcześniej cały lud śpiewał pieśń Jesteśmy Najszczęśliwsi na Świecie, optymistycznie patrząc w przyszłość z ufnością w wielkich Towarzyszy Kim Il Sunga i Kim Jong Ila. Będę pracował z oddaniem by zapewnić, że miniona epoka nie pozostanie jedynie momentem w historii, ale jest ona reprezentowana w obecnej erze. Tego pierwszego poranka nowego roku, przysięgam stać się prawdziwym sługą lojalnym wobec naszych ludzi, który wiernie ich wspiera z czystym sumieniem.

Będę również dokładał starań w celu szerzenia w całej Partii rewolucyjnej atmosfery podejmowania bezinteresownych, oddanych wysiłków dla dobra ludzi.

Tak długo, jak wielki Kimilsungizm-Kimjongilizm oświetla drogę przed nami i cieszymy się jednomyślną jednością wszystkich żołnierzy i obywateli wokół Partii, jesteśmy pewni zwycięstwa.

Dynamicznie maszerujmy wszyscy naprzód w kierunku świetlanej przyszłości, trzymając się wspaniałego planu przedstawionego przez VII Zjazd Partii Pracy Korei by rozwinąć się w potężny kraj socjalistyczny.