Pośród przybierających na sile sankcji nałożonych przez wrogie siły na Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, kraj ten odnotowuje jeden sukces za drugim w wysiłkach na rzecz wzmacniania swoich zdolności obronnych i budowania swojej gospodarki.

Co uczyniło ten mały kraj tak niezłomnym?

Po pierwsze, jego naród posiada wielkich przywódców.

Terytorium, populacja i potęga gospodarcza to nie wszystko co determinuje siłę lub słabość kraju.

Korea przez 40 lat pozostawała pod wojskową okupacją i kolonialnymi rządami japońskich imperialistów; a w latach 1950-1953 musiała stoczyć wojnę przeciwko imperialistycznej agresji. Od tamtej pory musiała też przejść przez wszelkiego rodzaju próby i trudności z powodu ciągłego zagrożenia wojną i podejmowanych przez wrogie siły działań mających na celu zdławienie jej. Jednak pod kierownictwem swoich kolejnych przywódców, naród koreański zbudował i ochronił socjalizm oraz przekształcił swoją ojczyznę w kraj, którego żadna siła nie odważy się zaatakować.

Kim Jong Un, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD, który kontynuuje dzieło swoich poprzedników, Prezydenta Kim Il Sunga i Generała Kim Jong Ila, znalazł się w centrum politycznej uwagi świata jako najwybitniejszy przywódca polityczny współczesnych czasów.

Kim Jong Un jest niedoścignionym mistrzem ideologii i teorii, atrakcyjnym politykiem, który na wysokim poziomie opanował zorientowaną na ludzi sztukę przywództwa, wszechstronnym mężem stanu, niezawodnie i perfekcyjnie wcielającym w życie to co zaplanuje zrobić, genialnym dowódcą posiadającym niezrównaną odwagę i determinację oraz największym obrońcą prestiżu swojego narodu – oto część komentarzy światowych mediów.

Historia i realia KRLD świadczą o fakcie, że jeżeli kraj posiada wielkiego przywódcę, to może stać się potężny, nawet jeśli jest mały.

Po drugie, naród koreański osiągnął jednomyślną jedność ze swoim przywódcą.

Jednomyślnie zjednoczony wokół swojego Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una, demonstruje on prestiż swojego kraju poprzez niespotykaną siłę i niebywałe wydarzenia.

Fundamentem jednomyślnej jedności przywódcy, rządzącej Partii Pracy Korei i mas, która stanowi źródło żywotności socjalizmu w Koreańskim stylu, od początku była żywiona przez przywódców kraju miłość do narodu.

Socjalizm w koreańskim stylu, który ucieleśnia wyznawaną przez Prezydenta Kim Il Sunga i Generała Kim Jong Ila ideę „Naród jest moim Bogiem”, jest obecnie umacniany i rozwijany dzięki polityce miłości do ludzi prowadzonej przez Najwyższego Przywódcę Kim Jong Una.

Potęga jednomyślnej jedności Koreańczyków, którzy bronią i popierają ideologię i kierownictwo swojego przywódcy, symbole suwerenności i prestiżu kraju oraz bezpieczeństwa i przeznaczenia narodu, stanowi siłę napędową zapewniającą KRLD niezłomność.

Po trzecie, lud Korei uznaje socjalizm za tak cenny jak własne życie.

W latach 90tych XX wieku socjalizm upadł w wielu krajach, jednak KRLD obroniła i rozwinęła go. Wynika to z faktu, że socjalizm w koreańskim stylu skoncentrowany jest na ludziach.

Kontynuując dzieło swoich poprzedników, Kim Jong Un zawsze troszczy się o dobro swojego narodu. Idąc pomiędzy ludzi, uważnie słucha co mówią oni i zapewnia, aby ich myśli i postulaty odzwierciedlone były w polityce Partii i państwa. Jego żelazną zasadą jest przyznawanie najwyższego i absolutnego priorytetu interesom i potrzebom ludzi.

Jest więc naturalne, że Koreańczycy uznają socjalizm za tak cenny jak własne życie.

Po czwarte, czynnikiem napędzającym postęp KRLD jest samodzielność.

Historia koreańskiej rewolucji rozpoczęła się i rozwijała w oparciu o siłę samodzielności. Dzięki duchowi samodzielności, naród koreański osiągnął wyzwolenie kraju oraz zwycięsko przeprowadził powojenną odbudowę i socjalistyczną industrializację, sprawiając w ten sposób, że jego ojczyzna stała się socjalistycznym krajem wyposażonym w solidne fundamenty niezależnej gospodarki i silnych zdolności samoobronnych.

Pomimo skrajnych działań wrogich sił mających na celu zaszkodzenie KRLD sankcjami, kraj ten osiąga znaczące sukcesy, jeden za drugim, w zakresie budownictwa gospodarczego i poprawiania standardów życia ludności, tym samym demonstrując swoje zdolności do samorozwoju. Ukazując ducha samodzielności, Koreańczycy osiągają innowacyjne i fenomenalne sukcesy w rozwijaniu nauki i technologii oraz budowaniu gospodarki, udaremniając w ten sposób działania wroga.

Zachodnie media, w tym Reuters i brytyjski Independent informują, że chociaż Korea północna objęta jest brutalnymi sankcjami to jej gospodarka się rozwija a wysokie tempo jej wzrostu gospodarczego zadziwia świat.