Prezydent Kim Il Sung, od pierwszych dni po wyzwoleniu Korei, całkowicie poświęcił się budowaniu potężnego socjalistycznego kraju niezależnego w polityce, samodzielnego w gospodarce i zdolnego do samoobrony.

Kolonialne rządy japońskich imperialistów pozostawiły koreańską gospodarkę w stanie potężnego zacofania. W takich okolicznościach tworzenie niezależnej gospodarki narodowej nie było łatwe. Co więcej, Korea nie posiadała żadnego doświadczenia w odbudowie zdewastowanej gospodarki i brakowało tam wszystkiego – od technologii po środki finansowe.

Od razu po wyzwoleniu, Prezydent Kim Il Sung powiedział, że jeśli naród koreański nie będzie miał potężnych sił materialnych i ekonomicznych, to nie będzie mógł ani doprowadzić do konsolidacji politycznej niezależności swojego kraju, ani umocnienia jego zdolności obronnych, co ostatecznie doprowadzi do ponownej utraty ojczyzny.

W odniesieniu do tak ważnego zadania, jak budowa niezależnej gospodarki narodowej, Prezydent kładł nacisk na dwie kwestie.

Po pierwsze – nie posiadając własnych zasobów a polegając na pomocy zagranicznej, nie da się uniknąć losu zadłużonego niewolnika. Dlatego konieczne jest budowanie gospodarki własnymi siłami.

Po drugie – ponieważ naród zdecydował się żyć po swojemu, presja i blokady ze strony dominacjonistów są nieuniknione i konieczne jest posiadanie własnych potężnych sił materialnych i ekonomicznych, aby w każdych okolicznościach być w stanie pokonać takie przeszkody.

Dobrobytu nie można osiągnąć żebraniem i prawdziwego rozwoju gospodarczego nie da się uzyskać polegając na innych – takie było mocne przekonanie Prezydenta Kim Il Sunga.

Wysunął On właściwą linię i politykę, umożliwiające tworzenie niezależnej gospodarki narodowej w oparciu o własne zasoby, technologię oraz siły. Była to nieprzetarta dotąd ścieżka. Wzniósł masy ludowe do wcielania w życie linii budowania niezależnej gospodarki.

W zaledwie 14 lat udało się w KRLD osiągnąć historyczne dzieło socjalistycznej industrializacji i zbudować socjalizm dostojny niezależnością, samodzielnością i samoobroną.

Solidne fundamenty niezależnej gospodarki narodowej, stworzone pod przywództwem Prezydenta Kim Il Sunga, stały się gwarantem pomyślności kraju i szczęścia narodu.

Dzięki Jego mądremu kierownictwu, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna idzie dziś drogą rozwoju i pomyślności, opierając się na własnych fundamentach ekonomicznych.

 

 

 

 

Źródło: Voice of Korea