Od dnia swojego powstania Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna opowiadała się za budowaniem niezależnej gospodarki narodowej. Nie zmieniło się to i dziś – kraj ten wciąż uznaje ją za swój fundament.

Broniąc suwerenności narodowej

Tocząca się w latach 50-tych XX wieku wojna koreańska doszczętnie zniszczyła gospodarkę KRLD. Imperialiści ze Stanów Zjednoczonych twierdzili, że kraj nie będzie w stanie podnieść się ze zgliszczy nawet za 100 lat.

Jednak wbrew takim przewidywaniom, KRLD w krótkim czasie wyleczyła wojenne rany i poszła naprzód. Korea budowała socjalizm, na preferencyjnych zasadach rozwijając przemysł ciężki, a jednocześnie przemysł lekki i rolnictwo. W tamtym czasie, wielkomocarstwowi szowiniści, z niezadowoleniem spoglądając na budowanie przez Koreańczyków niezależnej gospodarki narodowej, wywierali na nich presję, aby zmusić ich do przystąpienia do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. A nawet zawiesili dostawy żelaza i stali oraz maszyn i sprzętu, który zgodnie z zawartą z KRLD umową zobowiązani byli dostarczyć. Kraj znalazł się na rozdrożu – mógł albo ulec presji i otrzymać maszyny i sprzęt w zamian za surowce, albo nie zrobić tego i bronić swojej suwerenności.

W tamtym okresie, podczas jednej ze swoich inspekcji w Hucie Stali Kangson, Premier Kim Il Sung (1912-1994) powiedział robotnikom, że jeśli wyprodukują o 10 000 ton stali więcej, kraj odczuje wielką ulgę. W odpowiedzi na jego wezwanie, robotnicy wyprodukowali 120 000 ton stalowych sztab, choć nominalna roczna wydajność zakładowego sprzętu wynosiła 60 000 ton. A robotnicy w Hucie Żelaza im. Kim Chaeka wytworzyli 270 000 ton surówki metalu przy nominalnej wydajności 190 000 ton.

Budując fundamenty niezależnej gospodarki, jeden po drugim, kraj produkował nowoczesne maszyny i sprzęt, w tym traktory, samochody, buldożery, koparki, 8-metrowe tokarki i prasy o nacisku 3 000 ton. Od roku 1957 do 1960 całkowita wartość produkcji przemysłowej socjalistycznej Korei podniosła się 3,5-krotnie. Od roku 1957 do 1970 zaś w tempie średnio 19,1% rocznie. W krótki okresie 14 lat KRLD przekształciła się w socjalistyczne państwo z rozwiniętym przemysłem. Od roku 1970 do 1979 produkcja przemysłowa rosła ze średnią roczną szybkością 15,9%. Sukces jaki Koreańczycy osiągnęli w rozwoju gospodarczym wzbudził światowy podziw i znacząco podniósł status ich ojczyzny.

W latach 80-tych, niezależna gospodarka kraju rosła w siłę i z łatwością mogła wykonywać takie zadania jak produkcja pras o nacisku 10 000 ton czy budowa słynnej Zapory na Morzu Zachodnim o długości 8 km, największej wówczas na świecie.

Chroniąc socjalizm

Gdy w byłym Związku Radzieckim, jak również w innych krajach Europy Wschodniej, upadł socjalizm, a działania imperialistów mające na celu odizolowania i zdławienie KRLD stawały się coraz bardziej rażące, gospodarka kraju musiała zmierzyć się z ciężkimi próbami.

Imperialiści, używając różnych pretekstów, wprowadzili wszechstronne sankcje i blokady ekonomiczne wymierzone w Koreańczyków, usiłując zgnieść kraj, który pozostał jedynym bastionem socjalizmu. Analitycy oceniali, że socjalizm upadnie w KRLD w ciągu 3 dni, 3 miesięcy czy 3 lat.

Jednakże, gospodarka KRLD wcale się nie załamała.

Aby uczynić narodową gospodarkę nowocześniejszą i bardziej niezależną, Przewodniczący Kim Jong Il (1942-2011) prowadził kraj drogą wkładania wielkich wysiłków w rozwój przemysłu żelaznego, włókienniczego i energetycznego, przy wykorzystaniu technologii CNC i dostępnych w kraju surowców. Pod jego mądrym kierownictwem, w kraju jak grzyby po deszczu wyrastały fabryki maszyn oraz fabryki przemysłu lekkiego wyposażone w sprzęt CNC i zautomatyzowane linie produkcyjne. Nastąpił duży rozwój w produkcji żelaza i stali oraz włókienniczej w oparciu o surowce, w które obfitował kraj.

Jednocześnie, w całym kraju powstawały średnie i małe elektrownie wodne, co stwarzało solidne fundamenty dla zwiększania produkcji energii elektrycznej. W tym samym czasie, Koreańczycy osiągnęli imponujący sukces, własnymi wysiłkami budując i wynosząc na orbitę satelitę. Przeorganizowano też grunty orne w całym kraju, tworząc wielkie ustandaryzowane pola i konstruując kanały grawitacyjne, w ten sposób radykalnie podnosząc potencjał produkcyjny rolnictwa.

Pomimo trudności, KRLD nie prosiła o pomoc innych, lecz raczej dalej konsolidowała siłę swojej niezależnej gospodarki. W ten sposób obroniła swoją suwerenność i socjalizm.

Gwarant wiecznego dobrobytu

Kim Jong Un, Przewodniczący Spraw Państwowych KRLD, wierzy, że, aby socjalistyczna Korea była w stanie bronić godności ludzi i państwa i jeszcze szybciej pędzić naprzód ku obranym celom, musi ona dalej wzmacniać swoją siłę ekonomiczną, trzymając się zasady niezależności. Przy okazji znaczących wydarzeń politycznych, np. na 7. i 8. kongresie Partii Pracy Korei, wyjaśniał on metody realizowania tego ważnego zadania.

Dzisiaj KRLD pracuje nad dalszym rozwijaniem niezależności wielowymiarowej i wszechstronnej gospodarki, przekształcając ją i wzmacniając w ramach pięcioletniego planu rozwoju gospodarki narodowej na lata 2021-2025. Przemysł metalurgiczny i chemiczny i inne podstawowe sektory przemysłu intensywnie rozwijają się w oparciu o rodzime surowce oraz naukę i technologię. Budowany jest przemysł chemiczny C1 i wzmacniana samowystarczalność przemysłu włókienniczego. Odnoszone są sukcesy w pracach nad czynieniem przemysłu maszynowego bardziej nastawionym na rozwój i kreacje. Zgodnie z nowym programem renowacji obszarów wiejskich, prowadzone są prace budowlane odświeżające oblicza koreańskich wiosek.

Budowanie każdej fabryki czy linii produkcyjnej na tak wysokim poziomie, aby nawet w odległej przyszłości niczego im nie brakowało – oto aspekt niezależnej gospodarki KRLD, który stale jest wzmacniany.

Głównym celem niezależnej gospodarki kraju jest niezawodne gwarantowanie dobrobytu narodu i ciągłego podnoszenia standardów życia ludzi. Niezależnie od tego czy sankcje wrogich wobec Koreańczyków sił trwały będą 10 czy 100 lat i jakie wstrząsy pojawią się w światowej sytuacji ekonomicznej.

Przemysł stalowy KRLD oparty jest na niezależnym systemie produkcji

Statek o wyporności 12 000 ton wypływa w morze

Stworzone w kraju zaplecze przemysłu chemicznego odgrywa dużą rolę w rozwoju gospodarki narodowej

Zaawansowane modele maszyn CNC produkowane w KRLD

Budowanie w całym kraju hydroelektrowni pozwala na rozwiązanie problemu energetycznego