Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna jest znana, jako jedyny kraj wolny od podatków.

Zagraniczne pisarki, które odwiedziły KRLD, powiedziały, że były świadkami tego, że żaden obywatel KRLD nie płaci czynszu i podatku, mimo, że państwa zachodnie nie wierzą w wolność podatkową w KRLD.

Zniesienie systemu podatkowego było kamieniem milowym w życiu Koreańczyków. Dzięki Prezydentowi Kim Il Sungowi mogli zrealizować swoje cenione marzenie życia w kraju wolnym od podatków.

Już w okresie anty-japońskiej walki zbrojnej, Prezydent, podkreślił konieczność zniesienia systemu podatkowego w dziesięciu punktach programu Stowarzyszenia Odrodzenia Ojczyzny. Po wyzwoleniu kraju spod japońskiego panowania kolonialnego, podjął środki w celu zniesienia wszelkiego rodzaju podatku.

Róże rodzaje podatków usuwano jeden po drugim, zgodnie z założeniami samodzielnej gospodarki narodowej, wprowadzanej w kraju,

System podatku rolnego został całkowicie zniesiony w roku Juche 55 (1966), pozostawiając już tylko podatek dochodowy pracowników i funkcjonariuszy, oraz podatek lokalny.

Podczas VIII Plenum Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, Kim Il Sung podjął środki do całkowitego zniesienia systemu podatkowego w kraju i postarał się o to, aby całkowite zniesienie podatków zostało ogłoszone jako rozporządzenie Najwyższego Zgromadzenia Ludowego już 21 marca 1974 roku.

A więc, KRLD to pierwszy kraj wolny od podatku.