Naród koreański zaangażował się w wysiłki na rzecz zwiększania produkcji, aby, stojąc na straży decyzji podjętych podczas 3. Sesji Plenarnej 7. Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, zrealizować cele pięcioletniej strategii rozwoju gospodarki narodowej. Dzięki Jego bohaterskiej walce, w roku Juche 107 (2018) powstało wiele konstrukcji przyczyniających się do rozwoju gospodarki narodowej i poprawy standardów życia ludności.