Wszyscy mieszkańcy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, z ufnością i odwagą,  zjednoczyli się w wysiłku budowy gospodarczego olbrzyma, po wygłoszeniu przez Marszałka Kim Jong Una noworocznego orędzia.

W swym noworocznym orędziu Kim Jong Un powiedział, że nowy rok, to rok wielkich kreacji i zmian, w którym dokonany zostanie radykalny zwrot w budownictwie kwitnącego socjalistycznego kraju podczas jego drogi naprzód, w marszu przez nowe stulecie Kim Il Sungowskiej i Kim Jong Ilowskiej Korei.

Marszałek podkreślił, że radykalny zwrot w budownictwie gospodarczego olbrzyma powinien nastąpić dzięki sile nauki i technologi, poprzez podsycanie płomieni rewolucji przemysłowej w nowym stuleciu.

Dodał też, że rewolucja przemysłowa w nowym wieku, jest w istocie rewolucją naukowo-techniczną, oraz sprawą priorytetową w budownictwie ekonomicznego olbrzyma.

Cha Man Baek, dyrektor Komitetu Centralnego Generalnej Federacji Nauki i Technologii Korei, powiedział dla KCNA:

Nie można nazwać patriotyzmem po prostu zwykłych okrzyków na cześć udanego umieszczenia sztucznego satelity na orbicie. Każdy powinien dokonać godnych podziwu rzeczy, zgodnych z planami i intencjami Marszałka Kim Jong Una, tak jak ci, którzy z powodzeniem dokonali umieszczenia satelity Kwangmyongsong 3-2 na orbicie. Dopiero wtedy może być nazwany prawdziwym patriotą. W odpowiedzi na wezwanie Kim Jong Una, każdy Koreańczyk będzie traktował priorytetowo naukę i technologię, oraz uczyni z Kim Il Sungowskiej i Kim Jong Ilowskiej Korei ekonomiczną potęgę opartą na wiedzy, oraz doskonały kraj socjalistyczny.