Pjongjang, 30 sierpnia (KCNA) — Niektóre kraje Europy Zachodniej sprzeciwiły się eksportowi urządzeń linii kolejowych, które miały być zainstalowane w ośrodku narciarskim na Przełęczy Masik w KRLD, tańcząc do melodii amerykańskich ruchów na rzecz stłumienia KRLD.

Aby uzasadnić swoje czyny, twierdzą oni, że budowa ośrodka ma na celu dać dobrą reklamę dla jej systemu społecznego oraz że sprzęt należy do “dóbr luksusowych”, których eksport do KRLD jest zabroniony “sankcjami” ONZ. Wygłaszają nawet uwagi, że to niewiarygodne aby zwykli ludzie z KRLD używali ośrodka narciarskiego na Przełęczy Masik oraz że narciarstwo to coś, co jest przeznaczone tylko dla ludzi z wysokiej klasy.

Jest to niedopuszczalna kpina z systemu społecznego i ludu KRLD oraz poważne naruszenie praw człowieka, które upolitycznia sport i dyskryminuje Koreańczyków.

“Państwa demokratyczne” mówią o “równości wszystkich ludzi”, “obronie praw człowieka” i “wolności”, a bez wahania uciekają się do przestępczych wrogich aktów naruszania godności suwerennego państwa w oczach społeczności międzynarodowej, w dążeniu do pozbawienia Koreańczyków ich podstawowego prawa korzystania z życia kulturalnego.

Ośrodek narciarski na Przełęczy Masik to popularny obiekt sportowy, którego budowa jest w toku w ramach planu Partii Pracy Korei, aby zapewnić młodzieży i innym ludziom wysoko cywilizowane warunki życia.

Jego użytkownikami są Koreańczycy, którzy tworzą szczęście w swoich własnych rękach, opierając się na własnych wysiłkach jako mistrzowie kraju, jak i turyści i miłośnicy sportu z całego świata.

Nic dziwnego, że specjalny doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju, podczas udzielania wywiadu dla południowokoreańskiej gazety Chungang Ilbo w dniu 23 sierpnia, wyraził sympatię wobec popularnej polityki obowiązującej w KRLD, mówiąc że KRLD wywarła na nim pozytywne wrażenie, podczas jego wizyty w tym kraju. Państwo jest głęboko zainteresowane sportem, który stał się częścią życia codziennego ludzi, a obiekty sportowe są w powszechnym użyciu w KRLD, powiedział. Dodał, że obiektem sportowym, który przykuł jego największą uwagę, był ośrodek narciarski na Przełęczy Masik, podkreślając, że po ukończeniu budowy, ośrodek powinien przyjmować zagranicznych turystów, tak jak ośrodek na Górze Kumgang południowokoreańskich turystów.

Narciarstwo jest jedną z dyscyplin sportowych, która jest uwielbiana przez wszystkich ludzi, mężczyzn i kobiety, starych i młodych, w wielu krajach na całym świecie.

Istnieje tysiące ośrodków narciarskich w różnych regionach świata, z których korzystają dziesiątki tysięcy narciarzy.

Nie tylko kraje o dogodnych warunkach naturalnych i geograficznych do uprawiania narciarstwa, ale również kraje tropikalne kierują wysiłki na przygotowywanie imprez narciarskich.

Szwajcarzy bardzo lubili jazdę na nartach mimo ubóstwa w poprzednich stuleciach, a obecnie wielu Szwajcarów zajmuje się działalnością rozwoju narciarstwa.

Oszukiwaniem samego siebie jest mówienie, że narciarstwo jest przywilejem osób z wysokiej klasy.

Kraje, które przedstawiają siebie jako “wysoko cywilizowane narody” depczą swoją godność i wizerunek w oczach świata, pod presją USA, kłaniając się wrogiej polityce wobec KRLD. To nic innego jak tragedia.

Bez względu na to, jak bardzo USA i inne wrogie siły będą uciekać się do nikczemnych czynów na arenie międzynarodowej, na podstawie ich despotycznych i arbitralnych praktyk, ośrodek narciarski na Przełęczy Masik zostanie imponująco wybudowany, jako symbol wysoko cywilizowanej Korei i jej heroicznego ducha.