Pjongjang, 25 sierpnia (KCNA) — W niedzielę, Najwyższy Przywódca Kim Jong Un, w rozmowie z Rodong Sinmun i Joson Inmingun, wezwał do podążania drogą Songun, drogą niepodległości i drogą socjalizmu, aż do samego końca, którą Wielki Towarzysz Kim Jong Il podążał przez całe życie, przekładając jego instrukcje na wspaniałe realia i realizując rewolucyjną sprawę Juche z zaszczytem.

Mówił:

Wszyscy urzędnicy, członkowie partii inni ludzie pracy powinni dobrze uzbroić się w Songun rewolucyjną ideę Kim Jong Ila, głęboko studiować jego wielkie osiągnięcia przywódcze Songun oraz dokładnie je stosować i dodawać im blasku w rewolucyjnej walce i w pracach budowlanych.

Linia przykładania wagi do zbrojeń, do spraw wojskowych, powinna być szczegółowo wdrażana dla umocnienia zdolności obronnych kraju tak, aby były silne jak stal.

KAL powinna być bardziej przygotowana, aby być armią silną w ideologi i wierze, potężną Rewolucyjną Armią Paektusan.

Oficerowie i żołnierze KAL powinni uczynić swoje szkolenie jeszcze bardziej intensywne, tak jak robili to anty-japońscy partyzanci na Górze Paektu, aby każdy z nich stał się dorównującym stu bojownikiem posiadającymi strategie wojskowe i taktyki Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, bohaterskiego ducha walki i rzeczywisty potencjał wojenny, oraz powinni ustalić sztywną dyscyplinę w swoich jednostkach i prezentować się jako doskonała regularna armia.

Podczas wypełniania swoich podstawowych obowiązków obrony kraju, żołnierze powinni dokonać przełomu w kilku sektorach i dużych projektach budownictwa socjalistycznego, oraz nie czuć się zaspokojonymi robieniem rzeczy dla ludzi, ale zawsze odgrywać wiodącą rolę w tym zakresie.

Robotniczo-Chłopska Gwardia Czerwona powinna zwiększyć swoje możliwości bojowe poprzez intensywne ćwiczenia bojowe i polityczne, oraz niezawodnie bronić swoich prowincji, wsi i miast w sytuacjach nadzwyczajnych.

Wszystkie sektory budownictwa socjalistycznego powinny przynieść ogromny postęp i wielkie innowacje.

Powinniśmy dokonać innowacji w sektorach rolnictwa i przemysłu lekkiego, głównych obszarach nacisku w budownictwie gospodarczego olbrzyma, oraz promować budowę budynków mieszkalnych tak, aby zapewnić ludziom prowadzenie dostatniego i szczęśliwego życia.

Poprzez szybki rozwój nauki i technologii oraz kształcenie wszystkich ludzi, aby byli dobrze zorientowani w dziedzinie nauki i technologii, należy podnieść poziom umieszczania gospodarki narodowej na nowoczesnych, bazujących na CNC i perfekcyjnych strukturach gospodarczych kraju, zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.

Ważne jest, aby wszyscy członkowie społeczeństwa stali się artystami i użytkownikami socjalistycznej kultury, oraz doprowadzenie do świeżego przełomu we wszystkich sektorach budownictwa kulturowego. W ten sposób należy przekładać na rzeczywistość pragnienia ludzi do zdrowego i kulturalnego stylu życia.

Zgodnie z instrukcjami i wzniosłą wolą Wielkich Generalissimusów powinniśmy dokonywać aktywnych wysiłków na rzecz otwarcia nowej fazy zjednoczenia narodowego, zapobiegając agresji i wojnie oraz broniąc światowego pokoju i bezpieczeństwa.