Pjongjang, 1 listopada (KCNA)Kim Jong Un, pierwszy sekretarz Partii Pracy Korei (PPK), pierwszy przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i naczelny dowódca Koreańskiej Armii Ludowej (KAL), przeprowadził inspekcję terenową stoczni zarządzanej przez Ju Song Ho.

Obejrzał różne miejsca w stoczni, w tym pracownię przetwórstwa blachy, montownię części oraz generalną montownię, aby szczegółowo zapoznać się z budownictwem statków.

Był bardzo zadowolony, gdy dowiedział się że urzędnicy, robotnicy i technicy stoczni toczą dynamiczny bój na rzecz budowy nowoczesnych statków.

Powiedział, że nie ma celów nie do zrealizowania, dopóki są dumni i odważni pracownicy, którzy szczerze odpowiadają na ideę Partii pokonywania barier najnowszej nauki i techniki oraz dokonują oddolnych starań, aby ją urzeczywistnić.

Dzięki mądremu kierownictwu Generalissimusów Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, w kraju zostały zapewnione solidne podstawy dla budowy statków, zauważył dodając, że jest to potężna demonstracja potęgi samodzielnej gospodarki narodowej.

Podkreślił potrzebę dokonywania nieustających wysiłków na rzecz budowy nowoczesnych statków w stoczni, stwierdzając, że rozwój przemysłu stoczniowego ma bardzo ważkie znaczenie dla kraju, ponieważ jest on otoczony przez morze z trzech stron.

Powiedział, że konieczne jest rozwinięcie technologii budowy statków, umieszczenie procesu produkcji na nowoczesnych i naukowych podstawach oraz zapewnienie najlepszej jakości wszystkich części, jako że przemysł stoczniowy jest jednym z najważniejszych kryteriów wykazujących poziom narodowej nauki i technologii oraz przemysłu.

W celu budowania nowoczesnych statków, odpowiednie jednostki powinny produkować niezbędny sprzęt oraz odpowiedniej jakości surowce i materiały oraz dostarczać je w odpowiednim czasie, podkreślił.

Określił on zadania, jakie musi wykonać stocznia, wyrażając oczekiwanie i wiarę, że jej pracownicy będą chlubnie wykonywać swoją zaszczytną misję i obowiązek.

Towarzyszył mu Choe Ryong Hae, członek Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK i dyrektor Generalnego Biura Politycznego KAL.