MM00229220

Kim Jong Un, pierwszy sekretarz Partii Pracy Korei (PPK), pierwszy przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej (KAL), przeprowadził inspekcję terenową placu budowy Kompleksu Naukowo-Technologicznego.

Szczegółowo wypytał oficerów dowodzących o ilość pracy wykonanej w tym momencie, środki podjęte w celu dostarczenia materiałów budowlanych i zawiłe problemy związane z projektem. Gdy został poinformowany na te tematy przed mapą przedstawiającą kompleks z lotu ptaka, przeszedł przez plac budowy i udzielił ważnych wskazówek.

Kompleks powinien służyć jako ośrodek naukowy, gdzie nie tylko naukowcy i technicy, ale również ludzie ze wszystkich środowisk będą mieli doskonałą możliwość uczenia się, oraz jako centrum rozpowszechniania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w całym kraju, powiedział, wzywając do zbudowania go nienagannie w odniesieniu zarówno do architektonicznego piękna, jak i praktycznej użyteczności.

Poinstruował by wybudować hotel zdolny pomieścić 500 osób, który dobrze pasować będzie do otoczenia, tak by był jak najdogodniejszy dla odwiedzających.

MM00229225

Wezwał, by prace nad budową kompleksu i przygotowania do jego funkcjonowania prowadzić równocześnie.

Podkreślił potrzebę skrupulatnej organizacji pracy, by stworzyć solidną bazę danych najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych, dostarczyć wyposażenie i urządzenia potrzebne do działania usług e-biblioteki na najwyższym poziomie, utworzyć połączenia między kompleksem a miejscami naukowej i technologicznej edukacji w całym kraju, oraz wyznaczyć naukowców, ekspertów i pracowników obsługi.

Zaznaczył także konieczność zrealizowania z sukcesem projektu nabrzeża na Wysepce Ssuk, gdzie znajduje się kompleks, i efektywnego urządzenia otoczenia, w tym zalesienia i zazielenienia.

Pochwalił oficerów dowodzących i żołnierzy Oddziału 963 KAL za opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody budowlanej i śmiałe posuwanie się naprzód z projektem.

Powiedział, że każdy sektor i każdy oddział powinien udzielić szczerej pomocy materialnej i moralnej w budowie kompleksu, tak by prace nad nim postępowały jako projekt włączający całą Partię, cały kraj i wszystkich ludzi.

MM00229227

Był uprzejmy rozwiązać na miejscu wszystkie problemy związane z budową.

Powiedział, że budowa kompleksu powinna być bezwarunkowo ukończona przed 70. rocznicą powstania Partii Pracy Korei.

Towarzyszyli mu premier Pak Pong Ju, O Su Yong, sekretarz KC PPK, Han Kwang Bok i Han Kwang Sang, dyrektorzy departamentu KC PPK, Ri Jae Il, pierwszy wicedyrektor departamentu, oraz Jo Yong Won i Jo Thae San, wicedyrektorzy departamentu.

Źródło: KCNA