Marszałek Kim Jong Un, pierwszy sekretarz Partii Pracy Korei, pierwszy przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i naczelny dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził inspekcję terenową Farmy Owoców Kosan.

Ogromna baza produkująca owoce, obejmująca rozległy obszar prawie 10 ris, w tym Puphyong, Songpuk, Ryongjiwon i Cholryong, w regionie Kosan, jest obecnie w trakcie budowy, zgodnie z wymaganiami nowego stulecia.

Po zostaniu zapoznanym z sytuacją farmy, za pomocą dużej mapy ukazującej jej perspektywy, Kim Jong Un powiedział, że Przywódca Kim Jong Il odwiedził farmę w dniu 2 czerwca 2011 roku, jako że jest to bardzo ważna farma, na którą Przywódca zwrócił szczególną uwagę, ponieważ jest bezpośrednio związana z życiem ludu.

W szczegółach dowiedział się o tym, jak jednostka 618 Budowniczych Przodowników Pracy wykonała ostatnie wskazówki Kim Jong Ila, realizując projekt rozbudowy farmy.

Wspominając, że Kim Jong Il polecił zbudować na farmie fabrykę odparowywania soku owocowego i produkcji suszu jabłkowego, magazynu owców i fabryki produkującej ogrodzenia z siatki, dowiedział się o tym, jak te projekty są realizowane.

Następnie zapoznał się z warunkami wzrostu karłowatych jabłoni, posadzonych przez farmę.

Patrząc na owoce rosnące na gałęziach pięcioletnich jabłoni karłowatych powiedział, że czuje jakby oglądał drzewa obciążone jabłkami jesienią i wyraził zadowolenie z faktu, że farma zmieniła się w młody sad.

Powiedział, że w celu radykalnego zwiększenia produkcji owoców, ważne jest, aby farma rozwinęła obszar pod uprawę owoców, zgodnie z planem produkcji drzewek owocowych, oraz wprowadziła nawożenie i uprawę drzewek owocowych, w tym zastosowanie rolnych herbicydów bazujących na sci-tech.

Podkreślił potrzebę masowej produkcji nawozów organicznych, a tym samym zdecydowanego podniesienia żyzności gleby.

Podkreślił również potrzebę, aby farma w pełni przygotowała się do rozwiązania problemów, wynikających ze zbioru i transportu jabłek, oraz przetwórstwa owoców w szczególności, zgodnie ze wzrostem produkcji owoców.

Połączony zakład przetwórstwa owoców również powinien zostać zbudowany na terenie Farmy Owoców Kosan, dodał.

Następnie udał się do przepompowni wody. Tam zapoznał się z systemem nawadniania, a także ze specyfikacjami technicznymi i wydajnością urządzenia pompującego.

Pochwalił budowniczych i pracowników farmy, za wprowadzenie nowoczesnego systemu nawadniania, co sprawia, że nawożenie i uprawy drzew owocowych są jeszcze intensywniejsze, zgodnie z naukową i technologiczną gwarancją wzrostu produkcji owoców, a jednocześnie bezpieczniejszą uprawą drzew.

Był bardzo zadowolony, kiedy zobaczył drogę zbudowaną przez członków jednostki 618 Budowniczych Przodowników Pracy.

To znaczące, że ogromny sad powstał u podnóża Przełęczy Chol, symbolizując rewolucyjne przywództwo Songun, powiedział dodając, że nowa wspaniała kraina nazywana “morzem jabłek u podnóża Przełęczy Chol” wyrośnie w tym miejscu, kiedy projekt rozbudowy potencjału farmy zostanie zakończony.

Marszałek obejrzał fabrykę produkującą betonowe podpory, dachówki i sztabki stali, zbudowaną dzięki wysiłkom przodowników pracy.

Projekt rozbudowy powinien zostać zakończony w terminie ustalonym przez Kim Jong Ila, powiedział dodając, że w tym celu odpowiednie jednostki powinny szczerze pomóc przodownikom pracy w dążeniach do realizacji tego projektu.

Wyraził oczekiwanie i wiarę, ze przodownicy pracy i pracownicy farmy będą dokładać nieustających wysiłków w celu zakończenia projektu i zwiększenia produkcji owoców.

Towarzyszyli mu Kim Kyok Sik, Choe Hwi, Pak Thae Song, Pak Jong Chon i An Ji Yong.