Za swego życia, Prezydent Kim Il Sung udzielał wskazówek na miejscu w ogromnej liczbie gospodarstw rolnych, w celu zwiększenia krajowej produkcji zbóż.

Jego inspekcje terenowe nie podlegały ani porze ani warunkom pogodowym.

Ustanowił metodę rolnictwa Juche, odpowiednią dla warunków geograficznych Korei, oraz pracował z całą duszą i sercem, aby umieścić rolnictwo na intensywnym gruncie.

Ilekroć tylko odwiedzał farmy to dzielił się ze swoimi chłopami doświadczeniem, które zdobywał na polu doświadczalnym w jego rezydencji.

Kiedyś odbył długą nocną podróż do gospodarstwa, aby sprawdzić jak się odbywa sadzenie ryżu.

Pewnego jesiennego dnia, Kim Il Sung odwiedził gospodarstwo rolne. Poprosił lidera kolektywu robotniczego farmy, aby podniósł kilka kolb.

Jako że było ciemno, on uważnie się im przyglądał z pomocą reflektora samochodowego. Powiedział im, że jest bardzo zadowolony z tego, że zobaczył rekordowe zbiory i nie było dla niego nic ważniejszego, niż omówienie sposobów poprawy życia ludności.

W marcu roku Juche 82 (1993), Prezydent samotnie pokierował blisko 10 spotkaniami konsultacyjnymi z urzędnikami rolnymi, w celu uregulowania niedoboru żywności w kraju, chociaż miał ponad 80 lat.