Pjongjang, 12 czerwca (KCNA) — Rządzący w krajach kapitalistycznych i ich zwolennicy twierdzą, że społeczeństwo kapitalistyczne jest “humanitarnym społeczeństwem, w którym człowieczeństwo jest w pełni zagwarantowane”. To zwykły sofizmat, który ma zatuszować to, że istota kapitalizmu dobiega końca, oraz upiększyć reakcyjny charakter społeczeństwa.

Rodong Sinmun pisze o tym w swoim środowym artykule.

Mówiąc, że człowieczeństwo w nowoczesnym społeczeństwie kapitalistycznym zanika, artykuł kontynuuje:

W społeczeństwie kapitalistycznym pieniądze są jak panaceum, które tworzą człowieka lub go niszczą.

Kapitaliści celowo tworzą nieludzkie wymogi, czyniąc życie ludu materialnie zdeformowanym.

Stali się również szaleni w szerzeniu reakcyjnej i niepopularnej ideologii i kultury, oraz skorumpowanego stylu życia burżuazji, w celu sparaliżowania niezależności ideologicznej świadomości ludu i uczynienia go posłusznego wyzyskowi kapitalistów.

To sprawia, że życie mentalne i kulturalne ludu w społeczeństwie kapitalistycznym jest jeszcze bardziej ubogie.

Etyka życia i sposób myślenia w oparciu o prawo dżungli stały się głównymi czynnikami, które podważają człowieczeństwo w społeczeństwie kapitalistycznym.

Zorientowany na uciechy i zdemoralizowany styl życia jest zagwarantowany w prawie i polityce w ramach kapitalizmu.

Kapitalizm nie ma przyszłości i czeka go zniszczenie, ponieważ podważa człowieczeństwo, podsumowuje artykuł.