Istota Noworocznego Przemówienia Kim Jong Una

MM00238438

Kim Jong Un, pierwszy sekretarz Partii Pracy Korei, pierwszy przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej (KAL), wygłosił przemówienie z okazji Nowego Roku Juche 105 (2016).

W swoim przemówieniu, Kim Jong Un złożył najwyższy hołd i noworoczne pozdrowienia dla Prezydenta Kim Il Sunga i Przywódcy Kim Jong Ila, reprezentując najlepsze życzenia wszystkim obywatelom i żołnierzom KAL.

Powiedział on:

Rok 2015 był rokiem gigantycznej walki, która przyniosła istotne wydarzenia i otwierające oczy sukcesy, oraz rokiem zwycięstwa i chwały, uderzająco wykazującym godność i potęgę socjalistycznej Korei.

Dzięki mądremu kierownictwu Partii oraz niezrównanym żołnierzom i wielkim ludziom, którzy absolutnie wspierają i ofiarnie bronią Partii, możemy osiągnąć każdą wielką sprawę bez porażki, niezależnie od tego, jak wysokie góry staną nam na drodze.

Jest to dumnym przeglądem ubiegłorocznej walki.

Rok ten jest rokiem znaczącym, który przywita 7. Kongres Partii Pracy Korei, powiedział, wzywając do gloryfikowania kongresu jako zwycięscy, który będzie punktem zwrotnym w realizacji rewolucyjnej sprawy Juche.

“Wprowadźmy Złoty Wiek w Budownictwie Kwitnącego Narodu w tym Roku, w Którym Odbędzie się 7. Kongres Partii Pracy Korei!” – To bojowy slogan, który powinni wznosić PPK i obywatele, podkreślił, dodając:

Wszyscy członkowie Partii, żołnierze i obywatele powinni powstać jak jeden mąż z intensywną lojalnością wobec Partii i niezwykłym patriotycznym entuzjazmem, aby w pełni wykazać ducha i zapał KRLD.

Wszystkie wysiłki powinny zostać skierowane na budowanie potęgi gospodarczej oraz powinno się dokonać świeżego zwrotu w rozwoju gospodarki i poprawie poziomu życia narodu.

Podkreślił potrzebę zwiększenia potęgi politycznej i wojskowej KRLD w każdy sposób, umożliwiając ludziom cieszenie się najwyższym poziomem cywilizacji, oraz wznoszenia wysoko zasady priorytetu w budownictwie kwitnącego narodu socjalistycznego.

Wezwał do prowadzenia bardziej dynamicznego ruchu na rzecz zjednoczenia narodowego w tym roku, pod hasłem “Sprostajmy Wyzwaniom ze strony Anty-zjednoczeniowych Sił w Kraju i za Granicą, oraz Doprowadźmy do Nowej Ery Niezależnego Zjednoczenia!”.

Podkreślił, że wyzwania związane z wrogimi siłami są trwałe, a sytuacja nadal pozostaje napięta, ale my niezmiennie będziemy iść naprzód na drodze niepodległości, Songun i socjalizmu oraz podejmować odpowiednie starania w celu obrony pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i w reszcie świata, wznosząc wysoko czerwony sztandar rewolucji.

Powiedział, że PPK i rząd KRLD jeszcze bardziej zwiększą solidarność z narodami świata przeciwstawiającymi się agresji, wojnie, dominacji i podporządkowaniu oraz pogłębią i rozwiną przyjacielskie stosunki oparte na współpracy ze wszystkimi krajami, które szanują suwerenność KRLD i są przyjazne wobec niej.

Socjalistyczna sprawa Juche na pewno zwycięży, a tylko zwycięstwo i sława czekają na KRLD, postępującą naprzód pod kierownictwem PPK, stwierdził.