Fabryka Konserw Rybnych w Sinpho przeszła niedawno remont.

W zakładzie tym ustanowiony został zintegrowany system produkcji. A poza obiektami związanymi z przetwórstwem ryb na swoim terenie posiada on też przestrzeń kształcenia w zakresie nauki i technologii oraz obiekty świadczące usługi kulturalne i bytowe.

Na potrzeby zatrudnionych w nim osób wybudowano również nowy hotel pracowniczy, stołówkę, żłobek i przedszkole.

Źródło: KCNA