Pjongjang, 17 lipca (KCNA) — Czwarta runda rozmów roboczych między władzami północy i południa Korei odbyła się w środę w Strefie Przemysłowej Kaesong, w celu normalizacji funkcjonowania strefy.

Podczas rozmów, strona północna zaproponowała szczere i praktyczne propozycje normalizacji funkcjonowania strefy w jak najszybszym czasie oraz rozwinięcia jej. Obejmowały one kwestię powstrzymywania się od wszelkich politycznych i wojskowych aktów utrudniających normalne funkcjonowanie strefy, kwestię zapobiegania ponownemu zawieszeniu jej funkcjonowania, kwestię budowy instytucji i mechanizmu dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa funkcjonowania i działalności gospodarczej strefy, kwestię zapewnienia bezpieczeństwa osobistego oraz ochrony inwestycji i własności, kwestie celne, przejazdu i komunikacji, oraz kwestię rozwinięcia strefy do strefy współpracy gospodarczej, konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych.

Jednak strona południowa przyjęła bardzo nieuczciwą i nieszczerą postawę, tworząc sztuczne przeszkody na drodze do rozstrzygnięcia kwestii, upierając się tylko przy zarzutach za kryzys w strefie i jednostronnych zapewnieniach przeciwko jego powrotowi.

Strona południowa twierdzi, ze ma własne stanowisko w sprawie normalizacji funkcjonowania strefy, jednak opuściła rozmowy beż żadnego projektu porozumienia, podstawy negocjacji.

To tylko pozoruje rozmowy i ich trwanie, co czyni je bezowocnymi.

Rozmowy zakończyły się bezowocnie, ze względu na nieuzasadnione twierdzenia i nieszczerą postawę strony południowej, pomimo szczerych wysiłków strony północnej.

Obie strony ustaliły przeprowadzenie piątej rundy rozmów roboczych w strefie, w dniu 22 lipca.