Pjongjang, 10 sierpnia (KCNA)Choe Ryong Hae, dyrektor Generalnego Biura Politycznego Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził inspekcję terenową placu budowy ośrodka narciarskiego na Przełęczy Masik.

Żołnierze-budowniczowie doprowadzili do dobrego stanu trasy narciarskie, które były już zbadane dzięki dynamicznym działaniom, mającym na celu utworzenie “Prędkości Przełęczy Masik“, nowej prędkości “jednego dorównującemu stu” w XXI wieku, oraz ukończyli szkielety konstrukcji, w tym hotelu i budynku usługowego, w krótkim czasie, w obfitej odpowiedzi na historyczny apel Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una.

Krążąc po różnych miejscach na placu budowy, Choe zapoznał się szczegółowo z postępami poczynionymi w całości projektu oraz zachęcał do dalszej pracy żołnierzy-budowniczych, którzy stworzyli szanse na dokończenie budowy ośrodka narciarskiego jeszcze w tym roku.

Marszałek Kim Jong Un zainicjował budowę najlepszego na świecie ośrodka narciarskiego i powierzył to zadanie Armii Ludowej, powiedział Choe, instruując ją, aby nie osłabiała ani trochę ducha całkowitej szarzy dla budowania siły gospodarczej i wysoko cywilizowanego kraju socjalistycznego.

Podkreślił potrzebę dobrego zaopatrywania placu budowy w cement, stal konstrukcyjną i żwir oraz szerokiego wprowadzania racjonalnych metod konstrukcyjnych, aby zakończyć budowę domów wypoczynkowych jak najszyciej.

Na miejscu odbyło się spotkanie konsultacyjne. Omówiono sprawy wykonania przed czasem wymaganych prac, każdy proces w sposób trójwymiarowy, oraz podjęcia działań, aby tego dokonać.