belarussian-president-alexander-lukashenko

Ambasador KRLD Kim Hyung Jun złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi Białorusi Aleksandrowi Łukaszence w dniu 25 stycznia.

Prezydent powiedział, że Białoruś chce zwiększyć serdeczną, bliską i wzajemnie korzystną współpracę z KRLD we wszystkich dziedzinach.

Wyraził szczerą nadzieję, że wszystko będzie się układało jak najlepiej w przyjacielskiej KRLD.

Źródło: KCNA