W Hydroelektrowni Huichon nr 2, która zbudowana została 5 lat temu przez koreańską armię i lud w duchu hasła „Bez wytchnienia”, rośnie produkcja energii elektrycznej.

Odkąd elektrownia ta rozpoczęła działanie, zawsze niezawodnie wypełniała swój roczny plan produkcyjny. Również w tym roku, który ma kluczową wagę dla realizacji pięcioletniej strategii rozwoju gospodarki narodowej, zwiększa ona produkcję energii elektrycznej, wysoko wznosząc sztandar samodzielności i samorozwoju i w pełni wykorzystując możliwości urządzeń generujących.

Robotnicy i technicy elektrowni ściśle przestrzegają standardów i zapewniają staranną obsługę sprzętu i kwestii technicznych, wykazując się postawą jak przystało na gospodarzy.

Dzięki własnym wysiłkom i technologii stworzyli zintegrowany system wytwarzania, aby w naukowy sposób zarządzać zasobami wodnymi i organizować produkcję energii.

Przeprowadzając modernizacje techniczną, zwiększyli wydajność turbin hydraulicznych i innych maszyn generujących oraz opracowali automatyczne urządzenie pomiarowe zapewniające naukową precyzyjność przy obsłudze śluz.

Ustanowiony został regularny system konserwacji profilaktycznej urządzeń generujących i struktur elektrowni, co również przyczynia się do wzrostu wytwarzania energii.

Hydroelektrownia Huichon nr 2, gdzie stworzony został ogólnokrajowy zintegrowany system zarządzania energią, podnosi produkcję, aby wnosić wkład w rozwój gospodarczy kraju i poprawę standardów życia ludności.

Źródło: Democratic Peopleʼs Republic of Korea Nr 11, 2017