Kaesong, 14 sierpnia (KCNA) — 7 runda rozmów roboczych miedzy władzami północy i południa Korei, dla normalizacji pracy w Strefie Przemysłowej Kaesong (SPK), odbyła się w strefie, w środę.

Podczas rozmów przyjęto “Porozumienie w sprawie Normalizacji Pracy w SPK”.

Pełna treść porozumienia:

Porozumienie w sprawie Normalizacji Pracy w SPK

Północ i Południe przeprowadziły siedem rund rozmów roboczych między swoimi władzami, w celu rozwiązania kwestii SPK, od 6 lipca 2013r. do 14 sierpnia 2013r., i uzgodniły następujące punkty, w celu konstruktywnej normalizacji pracy w strefie:

Północ i Południe zadbają o to, aby zawieszenie pracy w SPK się nie powtórzyło, z powodu ograniczenia przejścia, wycofania robotników, itp., ale zapewnią prawidłowe funkcjonowanie strefy, tak jak zapewnienie stabilnego przejścia dla personelu strony południowej, normalnej frekwencji robotników strony północnej oraz ochronę własności przedsiębiorstw, niezależne od jakiejkolwiek sytuacji.

Północ i Południe omówią kwestię odszkodowań za szkody wyrządzone przedsiębiorstwom przez ostatnie zawieszenie pracy oraz kwestie związane z “Północno-Południowym Wspólnym Komitetem ds. SPK“, który ma być założony w przyszłości.

Północ i Południe zapewnią bezpieczeństwo osobiste personelowi strony południowej odwiedzającego SPK, ochronę aktywów zainwestowanych przez biznesmenów oraz rozwiążą problemy z przejściem, komunikacją i sprawami celnymi.

Zapewnią bezpieczny wjazd i pobyt personelu strony południowej w SPK.

Będą chronić aktywa zainwestowane przez przedsiębiorców w SPK i zbudują instytucjonalny mechanizm rozstrzygania sporów, dla wspólnego dochodzenia w przypadku naruszenia prawa, wyrównania strat itp..

Zdecydowały się podjąć środki w celu zapewniania normalnego przejścia, zapewniając dostęp do internetu i telefonii komórkowej, upraszczając procedury odprawy celnej i skracając jej czas, jako bezpośrednie zadanie dla rozstrzygnięcia kwestii przejścia, komunikacji i spraw celnych, oraz omówią kwestie związane z pracą “Północno-Południowego Wspólnego Komitetu ds. SPK”.

Północ i Południe zapewnią warunki dla działalności przedsiębiorstw w SPK na światowym poziomie i rozwiną ją w strefę przemysłową o międzynarodowej konkurencyjności.

Będą aktywnie zachęcać do strefy zagranicznych przedsiębiorców.

Będą rozwijać różne systemy biznesowe, w tym pracę, podatki, wynagrodzenia i ubezpieczenia, stosowane w strefie na światowym poziomie.

Będą badać sposoby rozwijania SPK w strefę o międzynarodowej konkurencyjności, takie jak udzielanie preferencyjnych taryf w przypadku eksportu swoich produktów do krajów trzecich, itp.

Będą podejmować dalsze działania na wspólnych konferencjach na temat inwestycji zagranicznych.

Północ i Południe zorganizują “Północno-Południowy Wspólny Komitet ds. SPK” dla realizacji wyżej wymienionych postanowień, oraz odpowiednie podkomitety. W tym celu zawarte zostanie “porozumienie w sprawie organizacji i funkcjonowania północno-południowego Wspólnego Komitetu ds. SPK” i rozpoczęte zostaną działania odpowiednich instytucji.

Północ i Południe powołają instytucjonalny mechanizm zapewniający bezpieczny wjazd i pobyt w strefie oraz ochronę zainwestowanych aktywów, a także dokonają pozytywnych wysiłków w celu zapewnienia, że przedsiębiorstwa w strefie zachowają i ponownie będą korzystać ze sprzętu.

14 sierpnia 2013 rok.

Przyjęcie “Umowy w sprawie normalizacji pracy w SPK” podczas rozmów, przyniesie radość wszystkim rodakom aspirującym do pojednania, współpracy, łączenia i poprawy stosunków miedzy koreańskich, z okazji 68 rocznicy wyzwolenia kraju.