Podjęto wiele wysiłków mających na celu poprawę warunków edukacji w zakresie różnych szkół w KRL-D. W ostatnich kilku miesiącach zbudowano prawie 200 nowych sal edukacyjnych w ponad 50 placówkach edukacyjnych kształcenia podstawowego i średniego. Odnowiono i wyreperowano ponad 1600 szkół. Łącznie ponad 11 000 sali i laboratoriów przeszło proces renowacji, odbudowy, bądź przebudowy.

Komisja Edukacji KRLD popchnęła naprzód proces produkcji i dostarczania przyborów szkolnych, podejmując również działania na rzecz budowy nowych szkół, dormitoriów, a także renowacji obecnych we ścisłej współpracy z lokalnymi jednostkami.

Ponad 8000 sal w całym kraju zostało zmodernizowanych i przystosowanych do przeprowadzania w nich wielu zajęć, a proces kształcenia uczniów został oparty na zasadach technologii informacyjnej (IT).

KCNA