W tej szkole zawodowej dla osób niepełnosprawnych w KRLD wkładane są wszelkie wysiłki, aby podnosić poziom wiedzy i umiejętności technicznych uczniów.