18. Koreańsko-japońskie seminarium na temat edukacji oraz 43. koreańsko-japońskie spotkanie w sprawie wymiany edukacyjnej odbyły się w Tokijskiej Koreańskiej Szkole Średniej i Wyższej w dniu 11 listopada.

Obecni byli zainteresowani urzędnicy szkół koreańskich oraz ci związani z edukacją w Japonii.

Uczestnicy obserwowali uczniów Tokijskiej Koreańskiej Szkoły Średniej i Wyższej podczas lekcji.

Nauczyciele ze szkoły, w raz z 15 nauczycielami szkół japońskich, pogłębili swoje relacje, razem prowadząc lekcje dla rożnych klas.

Tematem 18. Koreańsko-japońskiego seminarium na temat edukacji była historia wymiany edukacyjnej pomiędzy KRLD i Japonią.

Doradca Stałego Komitetu Centralnego Koreańskiej Unii Nauczycieli w Japonii, były wiceprzewodniczący Japońskiej Unii Nauczycieli i inni przemawiający powiedzieli podczas seminarium, że Koreańczycy w Japonii i sumienni Japończycy ochronili narodową edukację Generalnego Stowarzyszenia Koreańskich Rezydentów w Japonii dzięki wspólnym wysiłkom.

Na seminarium przyjęto apel podkreślający potrzebę intensyfikacji ruchu na rzecz zagwarantowania prawa do edukacji narodowej obcokrajowcom w Japonii.

Na koniec uczestnicy obejrzeli sztukę w wykonaniu uczniów szkoły i ich rodziców.

Źródło: KCNA