Biuletyn Ambasady KRLD

6 września 2017 r.

Założyciel nowej Korei

Naród koreański posiada ponad 5000-letnią historię. W tej długiej historii narodowej, jednakże, nigdy nie pojawił się rozdział poświęcony ludziom pracy, aż do dnia, gdy bohater narodowy Kim Il Sung założył Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (KRLD).

Niedługo po wyzwoleniu spod wojskowej okupacji japońskich imperialistów (sierpień 1945), Korea znalazła się w bardzo skomplikowanej i trudnej sytuacji ze względu na problem z suwerennością. Amerykańscy imperialiści, pod przykrywką „wyzwoliciela”, okupowali wówczas Koreę południową, siłowo rozwiązali lokalne komitety ludowe i ustanowili rząd wojskowy. Następnie podjęli próby stworzenia na południu oddzielnego reżimu.

Biorąc pod uwagę poważną sytuację w Korei południowej, gdzie rozprzestrzeniały się różne izmy i doktryny oraz skomplikowaną sytuację międzynarodową, Kim Il Sung, nie tracąc czasu, wysunął politykę powołania ludowego rządu na północy oraz podjął pozytywne środki na rzecz ustanowienia lokalnych organów władzy przez sam lud i w zgodzie z jednogłośną wolą ludu. W rezultacie, w krótkim czasie dwóch lub trzech miesięcy, we wszystkich prowincjach, miastach, powiatach i wioskach, w całej północnej części Korei, powstały i rozpoczęły swoją działalność komitety ludowe. Następnie zaś powstał Prowincjonalny Komitet Ludowy Korei Północnej (PKLKP) w lutym 1946. Umożliwiło to Narodowi Koreańskiemu stanie się prawdziwym gospodarzem rządu, po raz pierwszy w swojej historii. Wraz z postępem antyimperialistycznej, antyfeudalnej, demokratycznej rewolucji, PKLKP umocnił się i rozwinął w Ludowy Komitet Korei Północnej (LKKP).

W lutym 1947 odbył się Kongres Prowincjonalnych, Miejskich i Powiatowych Komitetów Ludowych Korei Północnej w celu powołania LKKP. 78-letni przedstawiciel chłopów wygłosił przemówienie otwierające pierwszy dzień sesji kongresu. Starszy człowiek – którego rodzina wcześniej przez pokolenia, 30 lat, żyła nie lepiej niż niewolnicy – był aktywnym mieszkańcem swojej wsi i członkiem Komitetu Ludowego swojego powiatu.

Dzień przed kongresem spotkał się z nim Kim Il Sung. Po zapoznaniu się z historią jego rodziny, powiedział, że stał się on teraz wiecznym gospodarzem kraju i ziemi i że bardzo dobrze, że starszy człowiek jak on został wybrany na członka Komitetu Ludowego. Poprosił go o wygłoszenie przemówienia otwierającego kongres.

Poprzez pierwsze demokratyczne wybory, na deputowanych do organów władzy na wszystkich poziomach wybrani zostali prawdziwi reprezentanci narodu, w ten sposób zyskując możliwość brania sprawiedliwego udziału w prowadzeniu spraw państwowych.

Kim Il Sung godziwie wypełnił dzieło utworzenia KRLD, rozwijając LKKP w ogólnokoreański zjednoczony rząd centralny reprezentujący interesy całego Narodu Koreańskiego. Na początku 1948 roku, ustanowienie takiego zjednoczonego rządu centralnego było nie tylko kwestią związaną z przyszłym losem kraju, ale również naglącym problemem ze względu na poważną sytuację, w której amerykańscy imperialiści i ich marionetki jawnie podejmowali próby przeprowadzenia separatystycznych wyborów i stworzenia oddzielnego rządu w Korei południowej. Kim Il Sung niezwłocznie wysunął politykę powstrzymania i udaremnienia działań amerykańskich imperialistów na rzecz oddzielnego rządu, politykę powołania zjednoczonego rządu centralnego. Zapewnił przeprowadzenie powszechnych wyborów obejmujących północ i południe Korei w sierpniu 1948 roku, po pomyślnym przeprowadzeniu takich przygotowań do utworzenia KRLD jak ustanowienie Konstytucji, flagi i godła Republiki. Przed wyborami powszechnymi, duża ilość ludzi z północy i południa brała udział w dyskusjach nad projektem Konstytucji. Odbyły się wybory do Najwyższego Zgromadzenia Ludowego (NZL), w których na deputowanych wybrani zostali znakomici kandydaci .

9 września 1948 roku, powołany został rząd KRLD, gdzie głową państwa i premierem rządu został Kim Il Sung. Powstanie KRLD oznaczało realizację najwyższych ideałów Narodu Koreańskiego.

KRLD w dalszym ciągu umacniała się i rozwinęła się w skoncentrowany na ludziach socjalistyczny kraj. I dalej wyróżniała się jako potężne socjalistyczne państwo pod przywództwem Przewodniczącego Kim Jong Ila, który przejął ideologię i dzieło Kim Il Sunga. W latach 90tych KRLD przechodziła ciężkie próby z powodu zawziętych działań imperialistów mających na celu izolowanie i dławienie jej, ogromnych katastrof naturalnych i niedoborów żywności. W tamtym czasie Przewodniczący ochronił suwerenność Republiki i socjalizm, wznosząc sztandar Songun. Do ostatnich dni swojego życia, nieustannie podążał drogą Songun dla dobrobytu Republiki i szczęścia narodu, kładąc wieczne fundamenty budowy dobrze prosperującego kraju i zapewniając socjalistycznej Korei niezmienny postęp drogą socjalizmu.

Dzisiaj, dzięki Najwyższemu Przywódcy Kim Jong Unowi, KRLD, którą Prezydent Kim Il Sung i Przewodniczący Kim Jong Il umacniali całe swoje życie, w dalszym ciągu wznosi swoją godność. Najwyższy Przywódca powiedział: „Zawsze myślę o tym, jak, najszybciej jak to możliwe, uczynić nasz kraj najsilniejszym na świecie, tak jak chciał tego Prezydent [Kim Il Sung] i Generał [Kim Jong Il].”

Choć nie minęło wiele czasu odkąd Koreańczycy zaczęli dokonywać rewolucji pod kierownictwem Najwyższego Przywódcy, poznali już oni kto najbardziej kocha kraj i troszczy się o ich przyszłość. Darząc ludzi wysokim szacunkiem, tak samo jak czynili to Prezydent i Generał, Najwyższy Przywódca zapewnia, aby interesy i wygoda ludzi były traktowane jako absolutny priorytet. Jego szlachetny pogląd na ludzi i życzliwa polityka sprawiły, że zwykli pracownicy przemysłu i rolnictwa, intelektualiści, żołnierze, młodzież i dzieci szkolne stali się bohaterami ery szanowanymi przez cały kraj. A Partia Pracy Korei i Państwo biorą pełną odpowiedzialność za los, życie i przyszłość ludzi.

KRLD zapewnia, aby kluczowe przymioty socjalizmu były bezpiecznie zachowane i aby jego atuty były w pełni rozwijane we wszystkich dziedzinach socjalistycznego życia. Wszyscy ludzie są ściśle zjednoczeni wokół Partii i całe społeczeństwo jest przeniknięte atmosferą przywiązywania wagi do nauki i technologii oraz duchem kolektywizmu, dzięki któremu wszyscy wzajemnie sobie pomagają i się prowadzą, zgodnie z hasłem „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”. A również duchem zachowywania charakteru Juche i tożsamości narodowej. I wszystkie rodziny kraju czerpią korzyści z socjalistycznej polityki Partii i Państwa.

Kraj z roku na rok niesamowicie się zmienia, co skutkuje przekładaniem na rzeczywistość ideałów ludzi.

Koreańczycy są pewni, że ich przyszłość zawsze będzie jasna, tak długo jak budować będą socjalistyczną potęgę pod kierownictwem Najwyższego Przywódcy.