Biuletyn Ambasady KRLD

15 maja 2017 r.

Wina za konsekwencje skierowanych przeciwko KRLD sankcji będzie spoczywała na USA: Szef Instytutu Prawa

Pjongjang, 15 maja (KCNA) — Szef Instytutu Prawa Akademii Studiów Międzynarodowych KRLD wydał w poniedziałek oświadczenie w związku z faktem, że amerykańska administracja Trumpa dąży do nałożenia na KRLD nowych sankcji, zgodnie ze swoją polityką nazwaną „maksimum presji i zaangażowania”.

4 maja Izba Reprezentantów USA przyjęła nową,  skierowaną przeciwko KRLD, ustawę o sankcjach, której myślą przewodnią jest wzmocnienie do maksimum sankcji wymierzonych w KRLD i nałożenie sankcji na zagraniczne firmy, organizacje i osoby prowadzące z nią interesy i zatrudniające jej pracowników.

Jednocześnie USA starają się o bezprecedensowe sankcje, presje i blokadę dyplomatyczną przeciwko KRLD zmuszając i szantażując inne kraje, oraz pochodzące z nich firmy i osoby, aby nie utrzymywały z nią normalnych relacji dyplomatycznych, gospodarczych i handlowych zgodnie z „rezolucją o sankcjach” Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Autor oświadczenia potępił to postępowanie jako nieetyczną zbrodnię naruszającą wszystkie zasady prawa międzynarodowego, w tym Kartę ONZ, ponieważ dąży ono do najbardziej nikczemnego celu, jakim jest niszczenie gospodarki KRLD i warunków życia jej obywateli pod pretekstem „nierozprzestrzeniania broni nuklearnej”.

Takie sankcje nie zaczęły się od dziś. To swawolne naruszanie prawa międzynarodowego i bezczelna kpina ze społeczności międzynarodowej, przy czym USA obstają w swoich działaniach, aby usprawiedliwiać sankcje przeciwko suwerennemu państwu swoim wewnętrznym prawem.

Jeszcze poważniejszym problemem jest to, że pod pretekstem takich sankcji, USA usiłują realizować swoje ambicje światowego hegemona, zwrócił uwagę w oświadczeniu i dodał:

Kraje, które narażone są na zagrożenie morskie i presję ze strony USA, aby zerwały relacje z KRLD oraz zaprzestały wymiany gospodarczej i handlu z nią, są przeważnie strategicznymi rywalami USA lub znajdują się w ważnych geopolitycznie punktach. Większość z nich doświadczyła już różnych form amerykańskich sankcji.

Fakty dowodzą, że administracja Trumpa chce upiec trzy pieczenie na jednym ogniu: plan przewiduje zdławienie KRLD, głównej przeszkody we wprowadzaniu w życie amerykańskiej strategii światowej hegemonii, przedstawiając korzystanie przez KRLD z niezależnych praw jako „prowokacje” i „zagrożenie” dla globalnego pokoju i bezpieczeństwa oraz okiełznanie nieposłusznych krajów i przejęcie pod swoją kontrolę strategicznych punktów.

Ostatecznie, uchwalenie bezprawnej ustawy o sankcjach wymierzonej w KRLD pokazuje, że elementarne zasady i mechanizmy instytucjonalne stosunków międzynarodowych, takie jak poszanowanie suwerenności, nieingerencja i pokojowe rozwiązywanie sporów, niemalże zniknęły.

Obecna sytuacja pokazuje, że amerykańska arogancja i bezwstydność w zaspokajaniu swoich hegemonicznych ambicji stały się nie do przyjęcia oraz, że nie można oczekiwać żadnego pokoju i stabilności na Ziemi, jeśli będzie przyzwolenie na takie zuchwałe działania.

Zachowanie czujności wobec amerykańskich sankcji i presji na KRLD oraz walka przeciwko nim to droga dla obrony suwerenności każdego kraju i zapewnienia globalnego pokoju i bezpieczeństwa.

USA nie powinny dłużej testować cierpliwości KRLD.

Mówiąc dobitnie, samoobronne odstraszanie nuklearne KRLD i jej zdolność uderzenia wyprzedzającego są wymierzone w USA usiłujące antagonizować, izolować i zdławić ją. Z tego powodu, nigdy nie będą one polityczną, ani gospodarczą kartą przetargową i nigdy nie zostaną porzucone, choćby USA wzmocniły sankcje i presję do krańca możliwości.

Jeżeli administracja Trumpa naprawdę chce przyjąć nową politykę wobec KRLD, wyciągając lekcję z porażki poprzedniej administracji, powinna zdecydować się na zmianę porozumienia o zawieszeniu broni między KRLD a USA w układ pokojowy i całkowite usunięcie wrogich relacji, aby pomóc zapewnić trwały pokój na Półwyspie Koreańskim, a ponadto globalny pokój i bezpieczeństwo.

Jeśli będzie ona obstawać przy skierowanych przeciwko KRLD sankcjach, nie rozumiejąc swojego rywala, będzie musiała wziąć pełną odpowiedzialność za wiążące się z tym katastrofalne konsekwencje.