Biuletyn Ambasady KRLD

14 lutego 2018 r.

USA i Japonia skrytykowane za utrudnianie poprawy relacji międzykoreańskich

Pjongjang, 13 lutego (KCNA) — Dyrektor generalny Instytut na rzecz Rozbrojenia i Pokoju przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych KRLD wydał we wtorek oświadczenie odnoszące się do faktu, że Stany Zjednoczone i Japonia, zbite z tropu rodzącą się w relacjach międzykoreańskich atmosferą poprawy i pojednania, wpadają w szaleństwo stawiając wszelkie przeszkody na drodze tego rozwoju.

Zauważając, że podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich, gdzie cały świat z radością składał północy i południu Korei serdeczne gratulacje za bycie jednością, USA i Japonia podżegały do konfrontacji i wrogości wobec KRLD, powiedział w oświadczeniu:

Lekkomyślne działania USA i Japonii stanowią otwarte wyzwanie dla naszych szczerych wysiłków na rzecz poprawy relacji międzykoreańskich i stworzenie pokojowego klimatu na Półwyspie Koreańskim, jak również wobec światowej opinii publicznej pragnącej regionalnego oraz globalnego pokoju i stabilności.

Ilekroć północ i południe Korei zaangażowane były w rozmowy mające na celu poprawę wzajemnych relacji, które prowadziły do nasilenia dążeń ku zjednoczeniu narodowemu, USA i Japonia nigdy nie omieszkały tworzyć ogromnych przeszkód, z premedytacją prowadząc agresywne manewry, takie jak wielkoskalowe wspólne ćwiczenia wojskowe.

Powyższe fakty kolejny raz pokazują, że USA i Japonia są głównymi sprawcami niszczenia pokoju, zaogniania sytuacji i blokowania zjednoczenia narodowego na Półwyspie Koreańskim.

Jeśli amerykańscy i japońscy reakcjoniści dalej będą w egoistyczny sposób sprzeciwiać się naszym narodowym aspiracjom na rzecz pokoju i zjednoczenia oraz międzynarodowemu poparciu dla nich, zyskają tylko izolację.

USA i Japonia powinny pamiętać, że ich nikczemne słowa i czyny będą tylko odsłaniać ich ponure, przebiegłe zamiary i wywoływać międzynarodowy sprzeciw oraz potępienie i zaprzestać swoich lekkomyślnych i zuchwałych działań.