Biuletyn ambasady KRLD w Polsce, 14/04/2017.

Stany Zjednoczone, zgodnie z międzynarodowym prawem powinny zostać ukarane w związku z wojskowym atakiem na terytorium Syrii stanowiącym jawny akt agresji oraz zbrodni wojennych – powiedział rzecznik Komitetu Koreańskich Prawników w piątek.

Przypominając, że USA zaatakowały bazę lotniczą armii syryjskiego rządu pod absurdalnym pretekstem użycia broni przez syryjskie wojsko. W oświadczeniu podano:

Działania te nie powinny być w żaden sposób ułaskawiane, gdyż są sprzeczne z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie definicji agresji oraz Traktatu Paryskiego w sprawie zrzeczenia się wojny. Akt ten stanowi agresję oraz posiada znamiona zbrodni wojennej, opisane przez Trybunał Wojskowy w Norymberdze.

To USA, które najgłośniej wrzeszczały o “wprowadzeniu w życie rezolucji”, inicjując i podpisując traktat pokoju, przed wszystkimi innymi.

Ale Stany Zjednoczone wykorzystywały agresję oraz wojnę, jako dźwignię prowadzącą ich politykę, z naruszeniem prawa międzynarodowego. Bombardowała kraje, które zostały niegodziwie potraktowane, naruszano ich suwerenność.

Społeczność międzynarodowa nie może tolerować ataków USA na Syrię, lecz powinna czym prędzej wystosować surową karę za niszczenie światowego pokoju.