Biuletyn Ambasady KRLD

9 grudnia 2017 r.

Rzecznik MSZ potępia decyzję USA w sprawie stolicy Izraela

Pjongjang, 9 grudnia (KCNA) — Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane w sobotę przez KCNA w związku z decyzją USA o uznaniu Al-Kuds za stolicę Izraela:

Podjęta przez prezydenta USA Trumpa decyzja, aby uznać Al-Kuds za stolicę Izraela i przenieść tam amerykańską ambasadę zasługuje na globalne potępienie i odrzucenie, ponieważ stanowi ona otwarty wyraz lekceważenia i obrazę wobec międzynarodowej legitymizacji i jednogłośnej woli społeczności międzynarodowej.

Statusu Al-Kuds to wrażliwa kwestia, która powinna zostać rozwiązana sprawiedliwie poprzez przywrócenie narodowych praw Palestyńczyków oraz pełne i trwałe rozwiązanie problemu bliskowschodniego.

Dycyzja USA nie jest wielkim zaskoczeniem, jako że podjął ją stary szaleniec, który na świętej arenie ONZ krzyczał o “totalnym zniszczeniu” suwerennego państwa. Jednak, decyzja ta pozwala światu wyraźnie dostrzec kto naprawdę jest niszczycielem światowego pokoju i bezpieczeństwa i bandą chuliganów w społeczności międzynarodowej.

Niektóre kraje, wciąż liczące na USA, mogły uświadomić sobie jakie jest prawdziwe oblicze tego państwa.

USA powinny ponieść pełną odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje napięcia i niestabilności na Bliskim Wschodzie, które wynikną z ich lekkomyślnego i arbitralnego postępowania.

My, opierając się na ideach niezależności, pokoju i przyjaźni w polityce zagranicznej, stanowczo potępiamy działania podjęte tym razem przez USA oraz wyrażamy zdecydowane poparcie i solidarność z Palestyńczykami oraz innymi narodami arabskimi i ich słusznym celem odzyskania swoich zasadnych praw.