Biuletyn Ambasady KRLD

Pjongjang, 1 grudnia (KCNA) – Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła „rezolucję o sankcjach” krytykującą test głowicy nuklearnej przeprowadzony przez KRLD we wrześniu tego roku.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD powiedział w czwartkowym oświadczeniu, że KRLD stanowczo potępia i kategorycznie odrzuca ją, jako kolejne nadużycie władzy i pogwałcenie suwerenności KRLD przez RB ONZ działającą według instrukcji Stanów Zjednoczonych.

Ten przeprowadzony przez KRLD udany test był jednym z praktycznych kroków podjętych przez nią w celu stawienia czoła zagrożeniu nuklearnemu i sankcjom ze strony USA i innych wrogich sił desperacko sprzeciwiających się korzystaniu przez nią z prawa do samoobrony. Był również demonstracją najtwardszego stanowiska żołnierzy i ludu KRLD, że są gotowi do kontrataku, w wypadku gdyby wróg dokonał prowokacji, powiedział w oświadczeniu.

Wiele krajów, włączając w to wszystkich stałych członków RB ONZ, jak do tej pory przeprowadziło tysiące testów nuklearnych i startów rakiet, jednak RB ONZ nigdy ich od tego nie powstrzymywała, zauważył i kontynuował:

Obama i jego sługusy bardzo się mylą, jeśli liczą, że poprzez niegodziwe sankcje mające na celu wywarcie presji na KRLD mogą zmusić ją do porzucenia linii rozwoju broni nuklearnej i podkopać jej status mocarstwa nuklearnego.

KRLD nigdy nie będzie się z nimi układała, ale jeszcze dynamiczniej podążać będzie wybraną przez siebie drogą sprawiedliwości.

„Rezolucja o sankcjach”, która jawnie neguje suwerenność oraz prawo do istnienia i rozwoju KRLD spowoduje podjęcie przez nią silniejszych środków zaradczych w celu samoobrony.

Sankcje nieuchronnie przyczynią się do eskalacji napięcia i Stany Zjednoczone, główny sprawca „rezolucji o sankcjach”, poniosą pełną odpowiedzialność  w wypadku, jeśli sytuacja na Półwyspie Koreańskim i w regionie zostanie doprowadzona do niekontrolowanej fazy.