Biuletyn Ambasady KRL-D w Polsce – 13 Lipca 2017.

Rzecznik KRL-D w Ministerstwie Spraw Zagranicznych udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA w związku z faktem, że Stany Zjednoczone próbują upominać inne kraje na świecie, stając się samozwańczym “sędzią praw człowieka”:

Cały świat wie, że Stany Zjednoczone są “królem” w dziedzinie łamania praw człowieka i handlu ludźmi.

W USA niemal codziennie ponad 67 tysięcy kobiet staje się ofiarami napaści seksualnych, każdego roku tysiące dzieci zmuszanych jest do prostytucji, a handel dziećmi niepokojąco wzrasta. Fakty te ujawniają rozpaczliwą sytuację praw człowieka w USA, będących jedynie wierzchołkiem góry lodowej.

Stany Zjednoczone są jedynym krajem, który odmawia przystąpienia do międzynarodowych konwencji dotyczących zakazu handlu ludźmi, takich jak Konwencja Zwalczania Handlu Ludźmi i Eksploatacji Prostytucji, czy też Konwencji O Prawach Dziecka, które zostały przyjęte przez niemal wszystkie kraje na świecie.

Niedawno dwóch specjalnych sprawozdawców tematycznych Rady Praw Człowieka ONZ zgłosiło pytania dotyczące procesu osób niepełnosprawnych umysłowo w Stanach Zjednoczonych i wezwało do wycofania wyroku śmierci. To kolejna ekspresja krytyki społeczności międzynarodowej i oburzenia dotyczącego systemu sądowego Stanów Zjednoczonych, sprzyjającemu łamaniu praw człowieka.

Niemniej jednak, USA nadal co roku fabrykuje dokumenty, które nazywają “Raportem o Handlu Ludźmi”, by napominać inne kraje. Jest to szczyt bezmyślności i braku jakiegokolwiek wstydu.

Departament Stanu USA opublikował ostatnio “Raport o Handlu Ludźmi w 2017 r.”, w którym podjęto kwestie praw człowieka w innych krajach. Wiele krajów było tak rozgniewanych, że jednogłośnie odrzuciły wszystkie ustalenia sprawozdania, określając je jako fałszywy dokument o absurdalnych treściach i potępiły Stany Zjednoczone, jako główną bazę handlu ludźmi.

W szczególności Rosja odrzuciła “sprawozdanie” USA jako bezpodstawne kłamstwo, które wskazywało takie nonsensy, jak fakt, iż koreańscy pracownicy w “obozach pracy” na terytorium Rosji odbywali “pracę przymusową”. Dowodzi to po raz kolejny, że Stany Zjednoczone są największym fałszerzem rzeczywistości.

Stany Zjednoczone powinny przestać zachowywać się w arogancki sposób i przestać działać, jako samozwańczy sędzia Praw Człowieka. Czas najwyższy zająć się sprzątaniem własnego, pełnego brudu domu, który stanowi największą na świecie dzicz, królestwo przemocy i najbardziej nędzne, pod względem praw człowieka państwo na świecie.