Biuletyn Ambasady KRLD w Polsce

Rzecznik Narodowego Komitetu Koordynującego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy i walki z finansowaniem terroryzmu udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA w zeszły wtorek, w odniesieniu do “publicznego oświadczenia” przeciwko KRLD, przyjętego przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF):

Na posiedzeniu plenarnym FATF, które odbyło się w Paryżu w dniach 21-23 lutego 2018, przyjęto stereotypowe “publiczne oświadczenie” przeciwko KRLD, które podaje, że nadal istnieją znaczne niedociągnięcia w zwalczaniu prania pieniędzy i zwalczaniu finansowania terroryzmu (AML/CFT) przez reżim KRLD, a wszystkie organy powinny zakończyć finansowanie KRLD w zakresie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia (BMR).

Zdecydowanie odrzucamy to oświadczenie jako reprezentację działań USA, które wykorzystały FATF.

“Publiczne oświadczenie”, będące bezpośrednim odzwierciedleniem sofistyki USA, jest niczym innym jak bezwartościowym dokumentem całkowicie zniekształcającym rzeczywistość KRLD, w której właściwe systemy AML/CFT zostały wprowadzone i prowadzą normalną działalność.

Jak wiadomo, FATF przyznała, że KRLD podjęła szereg działań zgodnych z “międzynarodowymi standardami”, takich jak przegląd i uzupełnienie odpowiednich przepisów krajowych oraz intensyfikacja roli instytucji wywiadu finansowego i nadzoru, a FATF planowała również wizytę w KRLD w celu uzyskania bezpośredniej wiedzy o stanie faktycznym na miejscu. Jednakże, wizyta ta nie została jeszcze podjęta ze względu na utrudnienia ze strony USA.

Próbując uzasadnić sankcje finansowe przeciwko KRLD, USA początkowo wykorzystywały “międzynarodowe standardy” oskarżając KRLD o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu poprzez system finansowy. Ponieważ współpraca między FATF i KRLD przebiegała pomyślnie, USA przedstawiły kolejny zarzut, nazywając go finansowaniem proliferacji broni masowego rażenia przez KRLD, maskując “sankcje ONZ” jako “międzynarodowe standardy”.

Wszystkie fakty wymownie świadczą o tym, że “publiczne oświadczenia” przyjmowane przez FATF co roku od 2009 roku przeciwko KRLD są dokładnie zgodnie z desperackimi działaniami USA, przerażonych potęgą KRLD, która szybko stała się światowym mocarstwem nuklearnym.

Nasza broń nuklearna to cenny miecz do obrony pokoju, zdolny do udaremnienia wszelkich zagrożeń nuklearnych ze strony USA i uniemożliwiający im rozpoczęcie wojny. A zatem, jeżeli FATF jest naprawdę zainteresowana zapobieganiem proliferacji broni masowego rażenia, to powinna zdecydowanie potępić USA i nałożyć na nie sankcje, jako że jest to kraj który ma największe zapasy broni nuklearnej na świecie i nawet w tej chwili przeznacza astronomiczne kwoty na jej utrzymanie i modernizację.