W tym roku Partia Pracy Korei, partia rządząca w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, świętować będzie 73. rocznicę swojego założenia (10 października).

Przewodniczący PPK Kim Jong Un prowadzi wszystkie przedsięwzięcia, takie jak budownictwo partyjne i państwowe, w ten sam sposób w jaki robili to Prezydent Kim Il Sung (1912-1994) i Generał Kim Jong Il (1942-2011); jest on niezłomny we wcielaniu w życie ich planów i instrukcji, bez najmniejszego odchylenia.

Po odejściu Generała Kim Jong Ila 17 grudnia 2011, Kim Jong Un ogłosił, że najwyższym programem PPK jest ukształtowanie całego społeczeństwa w oparciu o Kimilsungizm-Kimjongilizm i oświetlił drogę do ostatecznego zwycięstwa rewolucyjnego dzieła Juche. Robiąc to, otworzył nowy etap w realizacji dzieła unieśmiertelniania przywódców, i dopilnował, aby historia wielkich przywódców kontynuowana była na wieki.

Wysunął hasło „Wielcy Towarzysze Kim Il Sung i Kim Jong Il zawsze będą z nami!” i zagwarantował wzniesienie posągów Generała Kim Jong Ila z brązu i murali przedstawiających wielkich przywódców w różnych miejscach kraju.

Również, zorganizował i poprowadził prace nad lepszym rozplanowaniem Kumsusańskiego Pałacu Słońca i jego otoczenia, jak przystało na święte miejsce Słońca.

W swojej pracy zatytułowanej Dzieło Wielkiej Partii Towarzyszy Kim Il Sunga i Kim Jong Ila jest zawsze zwycięskie, wyjaśnił, że PPK jest partią Towarzyszy Kim Il Sunga i Kim Jong Ila w dosłownym tego znaczeniu oraz, że kontynuowanie rewolucyjnego dzieła Juche pod sztandarem Kimilsungizmu-Kimjongilizmu to historyczna misja i niezachwiana wola PPK.

Po podniesieniu statusu kraju do rangi strategicznego państwa, wysunął nową strategiczną linię skoncentrowania wszystkich wysiłków na budownictwie ekonomicznym.

Rozwija on partię w potężną awangardę, która idzie naprzód dzięki ideologii i jedności.

Dogłębnie znając potęgę ideologii, ściśle trzymając się, naświetlonej przez wielkich przywódców, teorii definitywnego dawania pierwszeństwa pracy ideologicznej, prowadzi on wszystkie sektory i wszystkie jednostki do rozwiązywania problemów dzięki sile ideologii.

Imperialiści uparcie trwają przy wrogiej polityce i brutalnych sankcjach przeciwko krajowi, próbując go odizolować i zdławić. KRLD pozostaje jednak niewzruszona, stanowczo broniąc swojego socjalistycznego systemu i zapoczątkowując rozkwit budowy socjalistycznej potęgi. Dzieję się tak dzięki ideologicznej jedności całego społeczeństwa, która może być nazwana najsilniejszą bronią kraju.

Kim Jong Un rozwinął PPK w partię, która kieruje się zasadą stawiania na pierwszym miejscu ludzi oraz bezinteresownej i ofiarnej służby ich interesom.

Traktując tę zasadę jako swoją najważniejszą i czołową polityczną doktrynę, formułuje on linię i politykę w sposób odzwierciedlający aspiracje i żądania ludzi; nigdy nie pozwala na najmniejsze naruszenie ich interesów.

Poprowadził urzędników ku staniu się prawdziwymi sługami ludzi, idącymi w gąszcz mas, słuchającymi ich opinii i ofiarnie pracującymi dla nich, wznosząc hasło „Wszystko dla ludzi i wszystko opierając się na nich!”

Pomimo tego, że kraj w ostatnich latach doświadczył najcięższych prób, on podniósł narodową godność i siłę militarną do najwyższego możliwego poziomu i zapoczątkował złote dni we wszystkich sektorach gospodarki narodowej, dzięki sile samodzielności i samorozwoju.

Kraj postępuje dziś szybko szeroką drogą, którą on otworzył. Nowoczesne ciężarówki, traktory, pociągi metra, trolejbusy i tramwaje są produkowane w oparciu o krajowe zasoby, w całym kraju jak grzyby po deszczu wyrosły bazy hodowli ryb i zwierząt, przyczynia się to do poprawy standardów życia ludzi.

Pod przywództwem Kim Jong Una, naród koreański z dumą dokończy dzieło budowania socjalistycznej potęgi.