Biuletyn Ambasady KRLD

7 lipca 2017 r.

Oświadczenie rzecznika MSZ KRLD

Pjongjang, 7 lipca (KCNA) — Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD wydał w piątek oświadczenie odnoszące się do faktu, że Stany Zjednoczone krytykują KRLD w związku z przeprowadzonym przez nią udanym testem międzykontynentalnej rakiety balistycznej Hwasong-14.

W oświadczeniu powiedział:

4 lipca KRLD pomyślnie przeprowadziła test międzykontynentalnego pocisku balistycznego Hwasong-14, stanowiący ostatnią bramę w udoskonalaniu sił nuklearnych kraju.

Sukces testu Hwasong-14, osiągnięty już za pierwszym razem, jest wspaniałym zwycięstwem armii i ludu KRLD w ich trwającej już ponad pół wieku antyimperialistycznej i antyamerykańskiej walce oraz bohaterskim czynem dającym solidną gwarancję pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim i w regionie.

Jednak Stany Zjednoczone potępiają przeprowadzony przez KRLD test jako „globalne zagrożenie” i knują, aby wzmocnić do najwyższego poziomu wymierzone w kraj międzynarodowe sankcje i presję.

KRLD wyjaśnia raz jeszcze, że rozwijanie przez nią międzykontynentalnych pocisków balistycznych to wybór podjęty w celu samoobrony, całkowitego położenia kresu trwającej od dekad amerykańskiej wrogiej polityce i stwarzanemu przez Stany Zjednoczone zagrożeniu wojną nuklearną.

Obecnie na świecie istnieje kilka państw nuklearnych, ale Stany Zjednoczone są jednym jedynym krajem, który ciągłe utrzymywanie groźby nuklearnej wobec KRLD uczynił swoim codziennym zajęciem.

Kwestia koreańskiej broni nuklearnej i rakiet balistycznych jest kwestią ograniczoną do KRLD i Stanów Zjednoczonych, zaś test międzykontynentalnej rakiety balistycznej przeprowadzony tym razem przez KRLD jest „prezentem” zaadresowanym do nikogo innego, jak właśnie do USA.

Żadne inne państwa posiadające technologię międzykontynentalnych rakiet balistycznych nie były bardziej transparentne w jej rozwoju i testach niż KRLD.

KRLD oficjalnie ogłosiła, że rozpocznie rozwój międzykontynentalnych rakiet balistycznych, ponieważ jest to dla kraju nieunikniony wybór, aby zaradzić coraz większemu zagrożeniu nuklearnemu ze strony Stanów Zjednoczonych. Upubliczniła cały proces testu spalania i statycznego testu silnika, rzeczywistego testu pocisku, a nawet takie informacje jak taktyczne i techniczne dane i specyfikacje.

Wszystko to, ponieważ należące do KRLD międzykontynentalne rakiety balistyczne bezspornie są czynnikiem powstrzymującym wojnę nuklearną, a więc fundamentalnie różnią się od sprzętu wojskowego przeznaczonego do agresywnej wojny rozwijanego w ścisłej tajemnicy przez Stany Zjednoczone mające szaleńcze ambicje zdominowania świata poprzez niespodziewany atak na inne narody.

Jednakże, Stany Zjednoczone określają podejmowane przez KRLD słuszne i zasadne środki samoobronne jako „globalne zagrożenie” i wzywają do „globalnych działań” przeciwko nim. Stanowi to dobitną ilustrację prowadzonej przez Trumpa polityki „Ameryka przede wszystkim”, która dąży do realizacji własnych interesów poświęcając innych.

Prezentowana przez Stany Zjednoczone bandycka mentalność, która próbuje angażować cały świat w stawanie przeciwko suwerennemu państwu, dlatego, że państwo to naraziło się na ich niezadowolenie nigdy nie znajdzie akceptacji wśród rozsądnych ludzi i niezależnych krajów.

Całkowity sukces testu międzykontynentalnej rakiety balistycznej Hwasong-14 znacząco zwiększył sprawność sił nuklearnych KRLD jako czynnika powstrzymującego wybuch wojny, przyczyniając się w ten sposób do jeszcze bardziej wiarygodnego zapewniania pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i wokół niego.

Teraz, gdy posiadana przez KRLD zdolność uderzenia, w każdym momencie, w samo serce Stanów Zjednoczonych, została fizycznie dowiedziona, Amerykanom trudniej będzie zdecydować się na zaatakowanie KRLD.

Tu leży historyczne znaczenie kroków podjętych przez KRLD wzmacniającą potężny środek odstraszania nuklearnego w każdym wymiarze zgodnie z nową linią równoczesnego rozwoju dwóch frontów w obliczu ciągłej presji i sankcji ze strony wrogich sił.

W obecnym nieprzyjaznym świecie, gdzie panuje prawo dżungli, jest to jedyny sposób, aby się obronić i ochronić godność narodu.

Najwyższy czas, by Stany Zjednoczone dokonały całkowitej reorientacji swojego strategicznego stanowiska wobec KRLD. Powinny one, bez dalszej zwłoki, porzucić wymierzoną w nią wrogą politykę i definitywnie położyć kres swoim groźbom i szantażowi nuklearnemu.

Jak zostało zadeklarowane przez szanownego Najwyższego Przywódcę Towarzysza Kim Jong Una, KRLD nigdy nie położy swojej broni nuklearnej i rakiet balistycznych na stole negocjacyjnym, w żadnym przypadku. Nie zboczy też z drogi rozwoju sił nuklearnych, choćby o jeden cal, chyba że amerykańska wroga polityka i zagrożenie nuklearne zostaną całkowicie wykorzenione.

Im bardziej Stany Zjednoczone usiłowały będą zniszczyć, przy pomocy sankcji i presji, ogólną potęgę narodową i strategiczną pozycję KRLD, która została radykalnie podniesiona, tym więcej otrzymają różnego rozmiaru „prezentów” od KRLD, w niekończącym się ciągu.