Los dialogu między KRLD a USA jest zależny od postawy USA: Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD

Pjongjang, 6 października (KCNA) — Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wydał w niedzielę następujące oświadczenie:

5 października w Sztokholmie, po wcześniejszych kontaktach wstępnych (4 października), KRLD i USA odbyły negocjacje na szczeblu roboczym, zgodnie z umową pomiędzy obiema stronami.

Przystąpiliśmy do negocjacji z optymizmem, oczekując, że strona amerykańska będzie rozumowała i postępowała we właściwy sposób, jako że nieustannie prosiła ona o otwarcie negocjacji, wielokrotnie sygnalizując gotowość do dialogu opartego na „nowej metodzie” i „kreatywnych rozwiązaniach”.

Jednak oklepane stanowisko zaprezentowane podczas negocjacji przez delegatów strony amerykańskiej, dało nam poczucie, że nasze oczekiwania były tylko daremną nadzieją i wzmocniło wątpliwości co do tego, czy USA faktycznie są skłonne do rozwiązania problemów poprzez dialog.

Podczas negocjacji strona amerykańska utrzymała swoją wcześniejszą pozycję, najwyraźniej pokazując, że nie ma żadnego nowego pakietu propozycji. Powtórzyła jedynie niejasne nalegania, że konieczne są nieprzerwane i intensywne negocjacje, nie prezentując żadnych oznak kalkulacji ani gwarancji.

USA w ogóle nie przygotowały się na negocjacje, starały się natomiast spełnić swój polityczny cel wykorzystania dialogu między KRLD a USA na potrzeby wewnętrznych wydarzeń politycznych.

W związku z tym, delegat biorący udział w negocjacjach ze strony KRLD zorganizował konferencję prasową i wyjaśnił nasze pryncypialne stanowisko w odniesieniu do negocjacji.

Jednak USA wprowadzają w błąd opinie publiczną, twierdząc, że konferencja prasowa delegacji KRLD nie odzwierciedliła właściwie treści i ducha negocjacji i że przeprowadziły ze stroną koreańską wspaniałą dyskusję.

Im większe są oczekiwania, tym większe jest rozczarowanie.

Ostatnie negocjacje wzbudziły w nas sceptycyzm co do posiadania przez USA politycznej woli poprawy relacji między KRLD a USA i sprawiły, że zastanawiamy się czy ich prawdziwą intencją nie jest wykorzystywanie obustronnych relacji do realizacji partyjnych interesów.

USA rozpowszechniają całkowicie bezpodstawną historię, że obie strony są otwarte na spotkanie za dwa tygodnie Jednak skoro strona amerykańska nie wymyśliła nic nawet po 99 dniach, które minęły od szczytu w Panmunjom, nie jest w ogóle prawdopodobne, że w tylko dwa tygodnie przygotują propozycje współmierne do oczekiwań KRLD i uwagi świata.

Nie mamy zamiaru prowadzić takich odrażających negocjacji jak miały miejsce tym razem, USA muszą najpierw podjąć praktyczne działania na rzecz całkowitego i nieodwracalnego porzucenia wrogiej polityki wobec KRLD, polityki, która zagraża bezpieczeństwu kraju i ogranicza prawo do istnienia i rozwoju jego narodu.

Powiedzieliśmy już jasno, że jeśli USA znowu będą korzystać ze starego scenariusza, który nie ma nic wspólnego z nową metodą kalkulacji, kontakty między KRLD a USA mogą niezwłocznie się zakończyć.

Jasno wskazaliśmy sposób rozwiązania problemu, więc dalszy los dialogu między KRLD a USA jest zależny od postawy USA, ostateczny termin upływa wraz z końcem roku.