Biuletyn Ambasady KRLD

12 maja 2017 r.

List protestacyjny Komitetu Spraw Zagranicznych NZL KRLD do Izby Reprezentantów USA

Pjongjang, 12 maja (KCNA) — Komitet Spraw Zagranicznych Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) wysłał w piątek następujący list protestacyjny do Izby Reprezentantów USA:

Komitet Spraw Zagranicznych NZL KRLD korzysta z tej możliwości, aby stanowczo potępić i zdecydowanie odrzucić „Ustawę o blokowaniu Korei Północnej i modernizacji sankcji” (H.R. 1644), którą 4 maja 2017 przyjęła Izba Reprezentantów USA, i przesyła ten list protestacyjny.

Uchwalenie wyżej wspomnianej ustawy równa się najbardziej haniebnemu działaniu przeciwko ludzkości, które nie tylko narusza świętą suwerenność KRLD, jak również prawo do istnienia naszego narodu, ale także arbitralnie pogwałca uniwersalne zasady suwerennej równości i nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych krajów, które zawarte są w Karcie Narodów Zjednoczonych i przepisach prawa międzynarodowego.

To że Izba Reprezentantów USA przyjęła tę ustawę mówi wiele o ignorancji amerykańskich polityków, którzy nic nie wiedzą na temat głównej przyczyny długotrwałych wrogich relacji między KRLD a USA, ani o istocie kwestii nuklearnej na Półwyspie Koreańskim; jest to kolejnym produktem wrogiej polityki wobec KRLD.

Wroga polityka i działania Stanów Zjednoczonych Ameryki wymierzone w KRLD – wliczając wyżej wspomnianą ustawę, lecz nie ograniczając się do niej – stoją w sprzeczności z wysiłkami na rzecz zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim; takie postępowanie będzie tylko dalej przeszkadzało USA w ich próbach rozwiązania kwestii nuklearnej.

Jeśli Izba Reprezentantów USA naprawdę chce pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim oraz rozwiązania kwestii nuklearnej, dobrze zrobiłaby zagłębiając się w bardziej istotne dla tego kwestie, takie jak ustanowienie trwałego ładu pokojowego na Półwyspie Koreańskim, wprowadzenie zapisów prawnych mających na celu zakończenie wrogich relacji między KRLD a USA itp.

Nie da się ukryć, że KRLD jest w pełni zdolna do ochrony swojej suwerenności oraz prawa do istnienia i rozwoju.

Jeśli Izba Reprezentantów USA, opętana nieodłącznym poczuciem dezaprobaty wobec KRLD, błędnie oceni jej determinacje i zdolności i w dalszym ciągu będzie wtrącać się w wewnętrzne sprawy innych i wywierać nacisk na inny kraj odwołując się do swojego wewnętrznego prawa, konsekwencje będą tragiczne. Izba Reprezentantów USA powinna dwa razy pomyśleć.

Jako że Izba Reprezentantów USA uchwala coraz więcej i więcej tych lekkomyślnych, wrogich praw, wysiłki KRLD mające na celu wzmacnianie odstraszania nuklearnego nabiorą większego tempa, przekraczającego czyjekolwiek wyobrażenie.

KRLD będzie uważnie przyglądać się kolejnym posunięciom USA i w dalszym ciągu podejmowała będzie słuszne działania samoobronne w odpowiedzi na amerykańską wrogą politykę wobec siebie.

Komitet Spraw Zagranicznych NZL KRLD korzysta z tej możliwości, aby powtórzyć swoje stanowisko, że Izba Reprezentantów USA musi właściwie zrozumieć istotę aktualnej sytuacji i podjąć racjonalne działania w kwestii Półwyspu Koreańskiego.