Biuletyn Ambasady KRLD

16 listopada 2017 r.

List do Sekretarza Generalnego ONZ

Pjongjang, 16 listopada (KCNA) — Stały przedstawiciel Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, 13 listopada, wysłał do Sekretarza Generalnego ONZ list potępiający prowadzone przez USA ćwiczenia wojny nuklearnej skierowane przeciwko KRLD.

Po rozmieszczeniu na wodach wokół Półwyspu Koreańskiego trzech grup uderzeniowych lotniskowców o napędzie nuklearnym, USA wraz z Koreą południową zorganizowały kolejne wspólne ćwiczenia wojskowe. A również przywróciły system całodobowych dyżurów bojowych uzbrojonych w broń nuklearną bombowców strategicznych B-52, który istniał podczas zimnej wojny, i utrzymują pozycję niespodziewanego uderzenia częstymi lotami formacji B-1B i B-2 w przestrzeni powietrznej Korei południowej.

Przywołując te fakty, stały przedstawiciel KRLD przy ONZ napisał w liście:

USA miotały słowami o „totalnym zniszczeniu” suwerennego państwa przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, największym na świecie oficjalnym forum dyplomacji, a teraz popadają w szaleństwo ćwiczeń wojennych sprowadzając na Półwysep Koreański i w jego okolice sprzęt, którego przeznaczeniem jest prowadzenie wojny nuklearnej. Dowodzi to, że głównym sprawcą eskalacji napięcia i naruszania pokoju są same USA.

Wymierzone w KRLD wielkoskalowe ćwiczenia wojny nuklearnej i szantaże, urządzane przez USA, we współpracy z ich stronnikami, przez cały rok bez przerwy, doprowadzają do konkluzji, że opcja, którą wybraliśmy była całkowicie słuszna i powinniśmy do końca iść tą drogą.

Pomimo tego faktu, Rada Bezpieczeństwa ONZ, której misją jest zapewnianie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, wciąż przymyka oko na ćwiczenia wojny nuklearnej prowadzone przez USA, które gotowe są sprowadzić na ludzkość katastrofalne nieszczęście. W ten sposób budzi ona poważne zaniepokojenie swoimi podwójnymi standardami.

W związku z tym, przez wzgląd na sprawiedliwość i bezstronność na świecie, uprzejmie zwracamy się do Pana z prośbą o przedstawienie Pańskiego stanowiska w odniesieniu do następujących pytań:

1. Czy ćwiczenia wojny nuklearnej, prowadzone przez USA na i wokół Półwyspu Koreańskiego przez cały rok bez przerwy i wymierzone w suwerenne państwo zgodne są z celem Karty ONZ, jakim jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa?

2. W warunkach, gdy KRLD i USA, jak dotąd, po zawarciu rozejmu prawnie pozostają w stanie wojny, RB ONZ kwestionuje samoobronne środki jednej ze stron wojujących, KRLD, jako „zagrożenie”, zaś ignoruje prowokacyjne działania zmierzające do wojny nuklearnej podejmowane przez drugą ze stron. Czy zgodne jest to z zasadą suwerennej równości zapisaną w Karcie ONZ?

Chcielibyśmy uprzejmie prosić Pana o udzielenie na zadane pytania właściwych odpowiedzi, zgodnych z wymogami Karty ONZ oraz misją Sekretariatu ONZ, którego podstawowymi założeniami są bezstronność i niezależność. Jednocześnie zwracamy się do Pana z prośbą o zwrócenie uwagi RB ONZ (zgodnie z Artykułem 99 Karty ONZ) na niebezpieczeństwo, jakie stanowią prowadzone przez USA ćwiczenia wojny nuklearnej, które są oczywistym zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.