Biuletyn Ambasady KRLD

21 października 2017 r.

KRLD rozliczy się za szkody wywołane sankcjami USA i ich stronników

Pjongjang, 20 października (KCNA) — Rzecznik Koreańskiego Komitetu Dochodzeniowego ds. Szkód Wyrządzonych przez Sankcje wydał w piątek następujące oświadczenie:

Posunięcia USA i ich stronników, mające na celu obłożenie sankcjami i zdławienie KRLD, doszły obecnie do etapu skrajnie brutalnego i barbarzyńskiego. Próbują oni odebrać naszemu Państwu i narodowi prawo do istnienia i rozwoju, zniszczyć współczesną cywilizację i cofnąć świat do mroków średniowiecza.

Naruszają nawet artykuły „rezolucji” Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zastrzegają, że sankcje nie powinny wywierać negatywnego wpływu na działania współpracy humanitarnej organizacji ONZ, sankcje rozciągają swoje macki nawet na tego rodzaju działalność, choć prowadzona jest ona w przejrzysty sposób. Taka jest obecna rzeczywistość.

Działalność humanitarna organizacji ONZ, podejmowana we wszystkich regionach i krajach świata, przyczynia się do wypełniania szlachetnej misji ONZ, mającej na celu ochronę globalnego pokoju i bezpieczeństwa, rozwój relacji międzynarodowych oraz promowanie współpracy międzynarodowej na polu gospodarczym, społecznym i kulturalnym, jak również w innych różnego rodzaju obszarach.

Jednak, Stany Zjednoczone i ich stronnicy, którzy całkowicie zablokowali normalną działalność gospodarczą i handlową KRLD, uciekając się do bezprecedensowych w historii sankcji i presji i w ten sposób próbując pozbawić kraj podstawowego prawa do istnienia, poszli nawet dalej. Wystąpili przeciwko prowadzonym bez żadnych trudności działaniom organizacji ONZ i przeszkadzają w ich realizacji na wszelkie możliwe sposoby.

Inaczej niż w innych krajach, w KRLD współpraca z organizacjami ONZ, takimi jak UNDP, UNICEF i UNFPA odbywa się pod ścisłym nadzorem komitetu ds. sankcji RB ONZ.

W rezultacie, zawieszany jest przekaz środków pieniężnych organizacji ONZ, dostawa dóbr pomocowych jest opóźniana. Pod pretekstem podwójnego zastosowania przedmiotem ograniczeń stają się nawet zwykłe towary konsumpcyjne codziennego użytku, co powoduje powstawanie ogromnych przeszkód dla ochrony praw i bytu dzieci i kobiet oraz szkodzi warunkom życia ludności, nie wspominając już o cywilnej gospodarce.

Niezdolni, aby odeprzeć silny sprzeciw wewnątrz i za granicą, USA i ich stronnicy twierdzą, że zezwolili na obsługę przekazów funduszy dla organizacji ONZ w KRLD. Jednak, ze względu na niepodjęcie rzeczywistych środków, obsługa przekazów jest zawieszona i przepływ wsparcia jest blokowany.

W tym roku, dostawa przenośnych cyfrowych aparatów rentgenowskich, odczynników do diagnostyki gruźlicy, środka owadobójczego przeciwko wektorom malarii i awaryjnych zestawów zdrowia reprodukcyjnego, zamówionych i dostarczonych przez organizacje ONZ, w tym UNICEF i UNFPA, w celu ochrony i promowania zdrowia dzieci i kobiet, była opóźniana po kilka miesięcy w krajach sprzedaży i transferu, pod różnego rodzaju nieuzasadnionymi pretekstami. Reagenty do diagnostyki pacjentów z lekooporną postacią gruźlicy od 2017 roku nie były dostarczane w ogóle.

Jest to jawny akt naruszania praw człowieka, odmawiający ludziom określonego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawa do poziomu życia wystarczającego do zachowania zdrowia i dobrobytu, w tym odzieży, wyżywienia, mieszkania, opieki medycznej oraz koniecznych świadczeń socjalnych i pogwałcający je.

Dlatego oczywiste jest, że w tym wypadku celem sankcji jest obalenie systemu KRLD poprzez izolowanie i dławienie jej i celowe doprowadzenie do katastrofy humanitarnej, a nie „zapobieganie rozwijaniu broni”, jak twierdzą USA i ich stronnicy.

Im więcej bezprecedensowo brutalnych sankcji i silnej presji USA i ich stronnicy będą stosować wobec KRLD, tym wyżej będzie wznosić ona sztandar niezależności, równoczesnego rozwoju i samodzielności i w ten sposób do końca rozliczy się za szkody wywołane sankcjami, stanowczo udaremniając podejmowane przez wroga zuchwałe dążenia do wojny nuklearnej i podłe machinacje dotyczące sankcji i presji.