Biuletyn Ambasady KRLD

5 maja 2017 r.

KRLD ostrzega agencje wywiadowcze USA i Korei południowej przed bezlitosną karą: Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego

Pjongjang, 5 maja (KCNA) — Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego KRLD wydało w piątek następujące oświadczenie:

Rozpaczliwe wysiłki wrogich sił, zaskoczonych silnym duchem KRLD pędzącej ku ostatecznemu zwycięstwu dzieła rewolucji Juche, po osiągnięciu skrajnego etapu przekroczyły granice.

Ostatnia histeria o „operacji ścięcia” i „ataku wyprzedzającym”, otwarcie organizowana przez amerykańskich imperialistów i południowokoreańskich marionetkowych podżegaczy wojennych pod granicami KRLD, to tylko wierzchołek góry lodowej tych działań.

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) i południowokoreańska Służba Wywiadu (IS), siedlisko światowego zła, uknuli podły spisek wymierzony w najwyższe przywództwo KRLD i te działania zostały wprowadzone w skrajnie poważną fazę realizacji po przekroczeniu granic KRLD.

Ohydna grupa terrorystyczna, która przeniknęła do KRLD za sprawą CIA i IS opierających swoje działania na tajnych i starannych przygotowaniach do popełnienia aktu terroryzmu państwowego przeciwko najwyższemu przywództwu KRLD przy użyciu substancji biochemicznych, została ostatnio wykryta.

Zbrodnicze demony z IS we współpracy z CIA zdeprawowały ideologicznie i przekupiły obywatela KRLD o nazwisku Kim, pracującego wówczas, w czerwcu 2014, w przemyśle drzewnym na terytorium Rosji, w Chabarowsku. Zmienili go w terrorystę pełnego nienawiści i wrogości wobec najwyższego przywództwa KRLD.

Uknuli spisek, według którego ludzka szumowina Kim, po powrocie do domu, podczas uroczystości w Kumsusańskim Pałacu Słońca oraz parady wojskowej i publicznego pochodu, dokonać miał aktu terrorystycznego z użyciem bomby, wymierzonego w najwyższe przywództwo.

Powiedzieli mu, że zamach przeprowadzony przy użyciu substancji biochemicznych, w tym substancji radioaktywnych i nanotoksycznych to najlepsza metoda, która nie wymaga dostępu do celu, a śmiertelne skutki pojawią się po sześciu lub dwunastu miesiącach. Poinformowali go również, że ta potrzebna do celów terrorystycznych substancja biochemiczna może zostać uzyskana we współpracy z CIA po otrzymaniu jednej odpowiedniej informacji, jej skład leży w zakresie posiadanej przez CIA specjalistycznej wiedzy i tylko CIA jest w stanie ją produkować. Oraz o tym, że zadbanie o sprzęt, zaopatrzenie i fundusze potrzebne do dokonania aktu terrorystycznego przeciwko najwyższemu przywództwu w całości bierze na siebie IS. Później, przy dwóch okazjach, przekazali mu 20 tysięcy dolarów oraz satelitarne urządzenie nadawczo-odbiorcze, aby się z nim zaznajomił.

Na koniec, zanim wrócił do KRLD, dali mu gwarancję IS, że zachowają w tajemnicy jego wymierzoną w najwyższe przywództwo działalność terrorystyczną, jednocześnie szantażując go, że w przypadku niewykonania przez niego zadania ucierpi jego rodzina.

W styczniu, maju, sierpniu i wrześniu 2016, agenci IS kontaktowali się z przebywającym w Pjongjangu Kimem za pośrednictwem urządzenia satelitarnego. Przedstawili mu różne metody dokonania aktu terrorystycznego z użyciem substancji biochemicznych, jego kod operacyjny, sposoby przekupienia obiektu, który bezpośrednio ma dokonać aktu terrorystycznego oraz sposoby dostania się do miejsc uroczystości. A również kazali mu wybrać najbardziej efektywną i bezpieczną metodę posiadającą wysokie prawdopodobieństwo sukcesu i przekazać im informacje na ten temat.

12 sierpnia 2016, poinstruowali go, aby zebrał największą możliwą ilość informacji na temat otoczenia miejsc, gdzie najczęściej odbywają się uroczystości, tego jak są ochraniane i zaobserwowanego porządku ich odbywania się, mówiąc, że gdy otrzymają konkretne i szczegółowe dane, opracują we współpracy z CIA najbardziej racjonalną metodę.

Polecając mu utworzenie zagranicznego punktu łączności w celu zabezpieczenia dostaw sprzętu, materiałów i funduszy potrzebnych na dokonanie aktu terrorystycznego, dwukrotnie przekazywali mu po 100 tysięcy dolarów na założenie punktu i przekupienie wspólników.

W marcu i kwietniu tego roku, w chińskim mieście Dandong, agent IS Jo Ki Chol i jego tajny agent Xu Guanghai, dyrektor generalny Qingdao NAZCA Sp. z o.o., spotkali się z osobą mającą być wspólnikiem w dokonaniu aktu terrorystycznego i przekazali mu satelitarne urządzenie nadawczo-odbiorcze oraz 50 tysięcy dolarów amerykańskich. Podpisali „umowę” o utworzeniu zagranicznego punktu łączności i na początku maja sprowadzili pierwszą partię sprzętu i materiałów.

7 kwietnia agent o nazwisku Han, szef zespołu IS, nauczył Kima metody przekupywania wspólników, mówiąc, że: „nawet amerykańskie CIA stosuje stopniowe angażowanie z należytym uwzględnieniem chciwości i mentalności osób zależących od tego do jakiej klasy i warstwy społecznej oni należą” i kazał mu wziąć to pod uwagę podczas rekrutacji wspólników, którzy mają przedostać się na miejsce uroczystości.

4 listopada 2016 oraz 13, 17 i 20 kwietnia tego roku poinformowano Kima, że sprzęt i rodzaje substancji biochemicznych, które mają zostać użyte do dokonania aktu terrorystycznego przeciwko najwyższemu przywództwu zostały oficjalnie zatwierdzone i poproszono już o nie CIA. Poinstruowano go również, aby ponownie zbadał „przekonanie” terrorysty-wykonawcy, potwierdził stan „wypranego mózgu” u niego i zaraportował o tym. Wielokrotnie nakazywano mu również, aby podejmował najodpowiedniejsze środki w celu przygotowań do operacji terrorystycznej, ponieważ jeśli fakty na temat środków i funduszy przekazywanych na nią przez IS wyszłyby na jaw mogłoby dojść do tak katastrofalnego wydarzenia jak wojna.

Szef południowokoreańskiej marionetkowej Służby Wywiadu Ri Pyong Ho pochwalił terrorystę jako „bardzo wartościowego dla narodu i IS” i bezpośrednio organizował operację terrorystyczną oraz pozwolił, by szef zespołu IS Han i agent Jo Ki Chol dowodzili jej wykonywaniem. Marionetkowe siły udzieliły terroryście ponad 80 instrukcji w sprawie wykonania operacji.

Ostatnio CIA i IS aktywnie rozpowszechniają historie o „sytuacji awaryjnej na północy” jednocześnie głosząc zalety terroryzmu z zastosowaniem substancji biochemicznych, jako, że ta metoda umożliwia zminimalizowanie negatywnego wpływu na wykonawce i zakulisowego manipulatora oraz pomaga stronie napastniczej w uchyleniu się przed odwetem i międzynarodowym potępieniem. Za tymi opowieściami krył się haniebny spisek, który był realizowany w ścisłej tajemnicy.

Ponieważ histeria instytucji wywiadowczych USA i południowokoreańskich marionetek zmierzająca do zranienia godności najwyższego przywództwa KRLD sięgnęła niebezpiecznego etapu, na którym nie można dłużej przymykać na nią oczu, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego KRLD wyjaśnia, co następuje:

1. Znajdziemy i bezlitośnie zniszczymy co do jednego terrorystów z amerykańskiego CIA i marionetkowego IS z Korei południowej mierzących w godność najwyższego przywództwa KRLD.

Ostatnią ohydną zbrodnie postrzegamy nie tylko jako akt naruszenia bezpieczeństwa i suwerenności państwa dokonany przez niegodziwe wrogie siły.

Ostatnia sprawa stanowiła najbardziej nikczemne wyzwanie i deklaracje wojny, miała na celu zranienie mentalnej ostoi, w której cały naród koreański pokłada całkowite zaufanie i wiarę i przyćmienie wiecznego słońca KRLD. Stanowczą wolą armii i ludu KRLD jest nigdy nie tolerować nawet marzenia o takiej zbrodni.

Kryminaliści, którzy za wszelką cenę chcieliby zrealizować taką mrzonkę nie przetrwają na tej ziemi ani chwili. To surowa kara wymierzona w imieniu ludzkiego sumienia i wszystkich Koreańczyków.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, którego misją jest ochrona przywódcy, systemu społecznego i narodu znajdzie co do jednego organizatorów, spiskowców i zwolenników ostatniego ohydnego aktu terroryzmu państwowego, nawet przeszukując całą Ziemię, w odpowiedzi na wolę armii i ludu KRLD, których serca płoną nienawiścią i gniewem wobec morderczych diabłów, bez względu na to w jakim zakątku planety się znajdują.

2. Antyterrorystyczny atak w koreańskim stylu zostanie rozpoczęty od tego momentu, aby zlikwidować wywiadowcze i spiskujące organizacje amerykańskich imperialistów i marionetkowej kliki, najpodlejszą, najbardziej brutalną i najohydniejszą grupę terrorystyczną świata.

Choć zlikwidujemy wszystkich łotrów zamieszanych w ostatni ohydny przypadek terroryzmu państwowego, to tak długo, jak będą istnieć hersztowie i bazy spisków, nie ma gwarancji, że wrogowie przerwą swoje działania.

Nie jest tajemnicą, że amerykańscy imperialiści i marionetkowa grupa zdrajców, z każdym dniem stają się coraz bardziej brawurowi, a ich posunięcia skierowane są przeciwko najwyższemu dowództwu koreańskiej rewolucji.

To jasne jak słońce, że w dalszym ciągu będą podejmowane próby popełniania tego rodzaju haniebnych zbrodni wymierzonych w najwyższe dowództwo koreańskiej rewolucji, tak długo jak amerykańscy imperialiści i południowokoreańska marionetkowa grupa zdrajców trwać będą przy swojej wrogiej polityce wobec KRLD, a CIA i IS pogrążone będą w szale przewodzenia realizowaniu tej polityki.

Dlatego, jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzenić wszystkie siedliska spisku i podstępu jak CIA i IS, źródło wszelkiego zła na świecie i seria potężniejszych anty-terrorystycznych działań uderzeniowych w naszym stylu zostanie natychmiast rozpoczęta.

3. Wszystkie kraje i wszyscy ludzie, którym drogie są sprawiedliwość i pokój, powinni stanowczo stanąć do świętej walki, aby przerwać ohydne akty terrorystyczne dokonywane przez USA, trzon terroryzmu i herszta spisku, oraz południowokoreańską marionetkową grupę zdrajców.

Aktualna sytuacja międzynarodowa dowodzi, że terroryzm jest wspólnym wrogiem ludzkości i że świat nie zazna ani chwili pokoju, dopóki terroryzm nie zostanie wykorzeniony.

Krwawe akty terroru dokonywane, w różnych częściach świata, przez CIA i IS przy wsparciu USA, imperium zła, prześcigają nawet działania terrorystyczne przypisywane siłom „Państwa Islamskiego”.

Jednak amerykańscy imperialiści i południowokoreańska marionetkowa grupa zdrajców często oskarżają o „terroryzm” antyamerykańskie państwa i bez wahania uciekają się do niespotykanie ohydnych aktów terroryzmu pod pretekstami „wojny z terroryzmem”, „opozycji wobec broni biochemicznej”, „sponsorów terroryzmu” itp.

Haniebna zbrodnia, która została ostatnio wykryta i zmiażdżona w KRLD, jest rodzajem terroryzmu  skierowanym nie tylko przeciwko KRLD, ale również przeciwko sprawiedliwości i ludzkiemu sumieniu oraz aktem mającym na celu okaleczenie przyszłości ludzkości.

Świat wolny od strachu przed terroryzmem pozostanie tylko marzeniem, tak długo, jak istnieją na nim grupy żądnych krwi zbrodniarzy jak CIA i IS, wspólni wrogowie, oszukujący ludzkość i kpiący z niej, odrażający niszczyciele świata.

Uczciwe i kochające pokój narody świata powinny podjąć wspólną walkę, aby zakończyć wszelkiego rodzaju nieludzkie spiski, samowolę i niegodziwości, które bezlitośnie depczą ich pragnienie pokoju i stabilności.

Stany Zjednoczone i południowokoreańska marionetkowa grupa zdrajców, powinni wyraźnie dojrzeć swój plugawy wygląd splamionych krwią maniaków mordu i przeprosić KRLD za ich ohydny terroryzm państwowy i nieludzką zbrodnię, a kryminalistów natychmiast skazać na karę śmierci.

Jeżeli w dalszym ciągu będą oni stwarzać wyzwania, lekceważąc ostrzeżenia KRLD i wspólne pragnienie ludzkości, nie czeka ich nic innego, jak najbardziej żałosny koniec w historii.