Biuletyn Ambasady Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce, 27.06.2016

Rzecznik Narodowego Komitetu Koordynacyjnego KRLD do Spraw Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy i Zwalczania Finansowania Terroryzmu  odpowiedział na pytanie zadane w poniedziałek przez KCNA odnośnie faktu, że USA oraz inne wrogie siły próbują zaostrzyć sankcje finansowe na KRL-D poprzez uruchomienie FATF (Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania “Praniu Pieniędzy”).

Plenarne posiedzenie Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force) odbyło się w Pusan, w południowej Korei 24 czerwca. Podczas posiedzenia przyjęto publiczne oświadczenie, w którym absurdalnie oskarżono KRL-D o to, że stanowi “zagrożenie” dla międzynarodowego systemu finansowego i ponownie umieszczono ją na liście “celów przeciwdziałania”.

KRL-D zdecydowanie potępia oświadczenie, które w nieludzki sposób sił wroga ingeruje w suwerenność KRL-D i jej prawa do egzystencji.

Lekkomyślne ruchy Stanów Zjednoczonych i innych wrogich sił mające na celu izolację i zduszenie KRL-D oraz “zniszczenie jej systemu społecznego” osiągnęły obecnie fazę nadużywania organizacji FATF.

Nie należy zapominać, że tak zwane publiczne oświadczenie nieskrywanie nawołuje do blokady wszystkich kanałów bankowych do KRL-D pod pretekstem “groźby proliferacji broni masowego rażenia”, nie wspominając ani słowa o pozytywnych krokach, jakie podjęła KRL-D do przestrzegania międzynarodowego standardu porozumienia między nią, a ciałem FATF.

Stany Zjednoczone i inne wrogie KRL-D siły dopuściły się już tak nieczystych zagrań, jakimi jest przejęcie pod całkowitą swoją kontrolę ciała FATF i blokowania współpracy i rozwoju stosunków pomiędzy KRL-D a instytucją FATF oraz poszerzenie sankcji finansowych wobec KRL-D.

Zgodnie ze swoim stanowiskiem na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, KRL-D podjęła działania takie, jak utworzenie Biura Nadzoru Finansowego i Agencji Wywiadu Finansowego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, zgodnie z międzynarodowymi standardami. Ponadto, KRL-D przyjęła Prawo o Przeciwdziałaniu Finansowaniu Terroryzmu i Praniu Pieniędzy, ostatnio przyjmując Konwencję Narodów Zjednoczonych Przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej.

KRL-D jak zawsze kontynuować będzie współpracę z FATF, podejmując pozytywne kroki mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zwalczanie finansowania terroryzmu, jednak nigdy nie pozwoli USA i innym wrogim siłom nadużywania ciała FATF  do swych własnych, złowrogich i umotywowanych politycznie celów.

KCNA