Biuletyn Ambasady KRLD

Pjongjang, 4 grudnia (KCNA) – Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD udzielił w niedzielę następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA w związku z faktem, że kraje europejskie wzywają do „wypełniania międzynarodowych zobowiązań” względem skierowanej przeciwko KRLD „rezolucji o sankcjach”przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ:

Po tym, jak niedawno Stany Zjednoczone pchnęły RB ONZ do wysmażenia kolejnej skierowanej przeciwko KRLD „rezolucji o sankcjach”, UK, Francja i inne kraje europejskie zażądały, by KRLD „wypełniła swoje międzynarodowe zobowiązania”

RB ONZ w „rezolucji o sankcjach” określiła przeprowadzony przez KRLD we wrześniu tego roku test głowicy nuklearnej jako „zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”, jednak ani Karta ONZ, ani żadne prawo międzynarodowe, nie przewiduje, aby próby nuklearne stanowiły jakiekolwiek zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Jeśli istnieje taki artykuł, to USA i inni stali członkowie RB ONZ w pierwszej kolejności powinni zostać poddani sankcjom, ponieważ przeprowadzili więcej testów nuklearnych niż inne kraje.

KRLD kategorycznie odrzuca „rezolucję o sankcjach” RB ONZ, jako że zaprzecza ona suwerenności KRLD.

W tym zakresie, KRLD w maju tego roku zwróciła się do sekretarza generalnego ONZ z prośbą o wyjaśnienie dziur prawnych takich jak te występujące w wyżej wspomnianej „rezolucji o sankcjach”.  Jednak Sekretariat ONZ nie odpowiedział do tej pory, choć minęło już sześć  miesięcy.

W takiej sytuacji, KRLD stoi na stanowisku, że kraje europejskie, które szczycą się historią  i tradycją przestrzegania prawa, powinny odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Ich wzywanie KRLD do „wypełniania międzynarodowych zobowiązań”, podczas gdy nie są w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, nie jest przekonujące.

Ponieważ „rezolucja” RB ONZ tym razem szczególnie odzwierciedla układ sił wewnątrz Rady, żadne działanie nie jest bardziej haniebne i podłe niż rzucanie skierowanych przeciwko KRLD niezależnych sankcji poza RB ONZ.

Jeśli kraje europejskie posiadają niezależność to powinny zachowywać się zgodnie z nią.