Biuletyn Ambasady KRLD

16 czerwca 2017 r.

Komunikat prasowy MSZ KRLD

Pjongjang, 16 czerwca (KCNA) — Ministerstwo Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wydało w piątek następujący komunikat prasowy dotyczący podłych sankcji i presji ze strony USA i ich stronników:

Nikczemne sankcje i presja stosowane wobec KRLD przez USA i ich siły wasalne sięgnęły szczytu.

Rozwój koreańskich sił nuklearnych, który USA i wasale używają jako pretekst do nakładania sankcji, to rezultat skrajnie wrogiej polityki USA i zagrożenia nuklearnego z ich strony wobec KRLD. Dlatego jest on zasadnym i słusznym środkiem samoobrony mającym na celu ochronę suwerenności i prawa do istnienia kraju i narodu.

Ani jeden artykuł lub postanowienie Karty ONZ, jak i żaden inny przepis prawa międzynarodowego nie stanowi, że próby nuklearne lub testy rakiet balistycznych stwarzają zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Jeśli jednak ktokolwiek ma być za nie pociągany do odpowiedzialności, to te kraje, które przeprowadziły większość z nich powinny być poddane sankcjom w pierwszej kolejności.

Jednakże, USA i inne wrogie siły nieustannie prowadzą kampanię sankcji i presji przeciwko KRLD, widząc problem w korzystaniu przez nią z prawa do samoobrony i obecnie otwarcie dążą do bandyckiego celu całkowitego zdławienia gospodarki narodowej KRLD i zubożenia życia narodu.

Ich sankcje stały się dziś całkowicie bezwzględne i barbarzyńskie, gdyż próbują unicestwić prawa do istnienia oraz rozwoju państwa i narodu koreańskiego, zniszczyć nowoczesną cywilizację i cofnąć świat do mroków średniowiecza.

Sama natura tych sankcji będących w sprzeczności z ludzką etyką i cywilizacją znajduje swój wyraz w fakcie, że wrogie siły wysmażyły tak zwane „rezolucje o sankcjach” Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) w najbardziej nikczemny i haniebny sposób i narzucają je społeczności międzynarodowej.

Oenzetowskie „rezolucje o sankcjach” są tak niedorzeczne, że wprowadzane przez nie szeroko zakrojone zakazy i ograniczenia w eksporcie i imporcie obejmują nawet dobra luksusowe, wymieniając jako obiekty sankcji liczne podmioty i osoby, rzekomo mając na celu powstrzymanie działań KRLD związanych z bronią nuklearną i rakietami balistycznymi. „Rezolucje” te tworzą niekończącą się serię dziwnych i absurdalnych zdarzeń.

Zakaz eksportu surowców naturalnych w tym węgla został na oślep poszerzony, a kontrola nad towarami „podwójnego zastosowania” jest wykonywana w tak samowolny sposób, że środki te mają negatywne skutki dla życia ludzi i normalnej działalności gospodarczej.

W zeszłym roku, urząd celny pewnego kraju skonfiskował nawet mrożonego kurczaka, opakowanie z kosmetykami, sprzęt i materiały do produkcji suwaków, jak również stabilizatory częstotliwości i regulatory napięcia przeznaczone dla stacji rybackich i zwrócił te towary po kilku miesiącach.

To tylko kilka z wielu przypadków świadczących o fakcie, że te „rezolucje o sankcjach” sklecone w RB ONZ rzekomo po to, aby chronić międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo w rzeczywistości dążą do niegodziwego celu zablokowania rozwoju całej gospodarki narodowej KRLD.

„Rezolucja 2270” przymusowo przyjęta w RB ONZ była na tyle kuriozalna, że na liście zakazanych dóbr luksusowych znalazł się nawet sprzęt sportowy.

W rezultacie, pewien kraj europejski zabrania eksportu do KRLD takiego sprzętu i przyrządów sportowych jak narty, jachty, buty wspinaczkowe, skutery śnieżne, ratraki a nawet stoły bilardowe z powodu wprowadzenia w życie tej „rezolucji”.

Inny kraj, w obawie przed naruszeniem „rezolucji o sankcjach”, zakazał eksportu takich artykułów sportowych jak sportowa broń, amunicja i sprzęt łuczniczy, który KRLD regularnie importowała.

W listopadzie 2016, urząd celny jednego z krajów europejskich zabrał siedem zestawów płetw do nurkowania, które przeznaczone były do Delfinarium Rungna w Pjongjangu, ponieważ zostały zaklasyfikowane jako dobra luksusowe.

Została podjęta decyzja, że Mistrzostwa Świata Juniorów w Judo 2017 oraz Mistrzostwa Świata Juniorów Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów odbędą się w KRLD, jednak miejsca tych imprez zmieniono teraz na inne kraje. Pewien kraj odmówił wydania wiz wjazdowych drużynom i delegacjom z KRLD, które miały wziąć udział w międzynarodowych zawodach sportowych. Zaś dotacje legalnie zapewniane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski i inne międzynarodowe federacje sportowe nie są przekazywane do KRLD.

Sprzęt łuczniczy nigdy nie zamieni się w rakiety balistyczne a karabiny sportowe, w żaden sposób nie mogą być używane do wystrzeliwania głowic nuklearnych, jednak niektóre kraje, przytłoczone despotycznymi praktykami wrogich sił lub ślepo za nimi podążając, przynoszą hańbę ideałom i celom sportu.

Te brutalne i barbarzyńskie sankcje i presja rozciągnęły swoje macki również na obszar zdrowia publicznego i humanitarny.

We wrześniu 2016, krajowe biuro UNICEF-u w KRLD zamówiło z innego kraju 24,4 ton środka przeciwko komarom malarycznym (Insecticide Residual Spray), jednak nie mogło podpisać umowy na transport tych dóbr, ponieważ łamałoby to oenzetowskie „rezolucje o sankcjach”. Dobra te nigdy nie opuściły miejsca pochodzenia i od 9 miesięcy zalegają w magazynie.

W listopadzie 2016, krajowe biuro nabyło 15 przenośnych aparatów rentgenowskich i odczynniki do diagnostyki gruźlicy. Jednak dostawa została opóźniona o 6 miesięcy z powodu zaklasyfikowania tych artykułów przez oenzetowskie „rezolucje o sankcjach” wobec KRLD jako towary „podwójnego zastosowania”.

W styczniu 2017, bezpodstawnie zabrano sto tysięcy ampułek efedryny importowanych przez firmę sektora zdrowia KRLD, chociaż zgodnie z regulacjami firma przeszła procedurę poinformowania z wyprzedzeniem Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających.

Fakt, że z tak absurdalnych powodów jak „podwójne zastosowanie” sankcjami objęte są artykuły pilnie potrzebne do leczenia przewlekłych chorób, dowodzi, że klauzula „rezolucji o sankcjach”, która podkreśla, że środki nakładane przez te rezolucje „nie mają na celu powodowania negatywnych skutków humanitarnych dla ludności cywilnej KRLD” to tylko oszustwo i że sankcje te w rzeczywistości wymierzone są w życie codzienne i egzystencje obywateli KRLD.

Niektóre kraje europejskie odmawiają przyznawania podstawowych przywilejów i immunitetów dyplomatycznych posiadaczom paszportów dyplomatycznych z KRLD i traktują ich z zuchwałością, losowo przeszukując ich bagaże i konfiskując takie przedmioty jak używane artykuły gospodarstwa domowego, kosmetyki, a nawet napoje gazowane czy dziecięcy rowerek w rażący sposób lekceważąc powszechnie uznane normy i zwyczaje prawne.

Są tak oszalałe i ogarnięte obsesją „sankcji”, że dyplomaci nie robią dla nich żadnej różnicy, a dziecięcy rowerek, lodówka, naczynia kuchenne czy suszarka do włosów zdają się im być powiązane z bronią masowego rażenia.

Jak widać na powyższych przykładach, wrzawa sankcji i blokad mająca na celu izolowanie i dławienie KRLD przekracza wszelkie granice.

Głównym inicjatorem tej szaleńczej kampanii sankcji i presji na KRLD są USA.

USA nie tylko, nadużywając mandat RB ONZ, stworzyły bezprecedensowe podłe „rezolucje o sankcjach” przeciwko KRLD i podejmowały próby wciągnięcia wszystkich krajów świata w ich realizacje, ale również nikczemnie uciekają się do „jednostronnych sankcji” przeciwko KRLD twierdząc, że domykają lukę w sankcjach ONZ.

Wszelkiego rodzaju „sankcje”, które USA nakładały na KRLD przez ponad pół wieku, obecnie stają się jeszcze bardziej zuchwałe opierając się na takich niegodziwych ustawach jak „Ustawa z 2016 roku o skuteczniejszym egzekwowania sankcji przeciwko Korei Północnej”.

Nowo powstała administracja Trumpa ogłosiła „maksimum presji i zaangażowania” jako swoją nową politykę względem KRLD i w dalszym ciągu wymyśla różnego rodzaju „sankcje”, w tym „sankcje na specjalnie wyznaczonych obywateli”, które wymierzone są nawet w najwyższą godność KRLD, aby kompleksowo urządzić swoje prawo krajowe pod przystosowanie „jednostronnych sankcji” do każdego podmiotu i osoby z KRLD.

Z szybkiego wyliczenia wynika, że 15 organów partyjnych i rządowych, 73 inne firmy i podmioty oraz około 90 osób z KRLD są obecnie objęci sankcjami wraz z 16 samolotami i 20 statkami handlowymi, lecz niemal żaden z tych obiektów i osób nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z dziedziną zbrojeń.

USA podejmują również desperackie i szaleńcze działania, aby wciągnąć inne kraje w kampanię „sankcji” przeciwko KRLD.

Amerykański sekretarz stanu powiedział ostatnio, że USA jasno dały do zrozumienia wszystkim krajom w tym Chinom i Rosji, że powinny one przyłączyć się do nakładania „sankcji” na KRLD. Powiedział również, że jeśli jakiś kraj twierdzi, że łączna wartość jego handlu z KRLD nie przekracza 5 milionów USD, to USA chciałyby poprosić ten kraj, aby zredukował go do 2 milionów. To w pełni pokazuje prawdziwe oblicze USA jako bandy rzezimieszków.

Aby osiągnąć swój niegodziwy cel, USA zastosowały „bojkot wtórny” i biznesmeni oraz firmy z kilku krajów, w tym Chin i Rosji, padli już jego ofiarą i doznali ogromnych strat, ponieważ bezpodstawnie znaleźli się na amerykańskiej liście podmiotów objętych sankcjami.

Ponadto, USA usiłują zmusić wszystkie kraje, które nawiązały relacje dyplomatyczne z KRLD do ich zerwania lub obniżenia ich rangi, w ten sposób jawnie naruszając prawo międzynarodowe w tym Kartę ONZ i Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych.

Poza jednym państwem Ameryki Łacińskiej i dwoma lub trzema państwami azjatyckimi, które, pod presją USA, wykazują oznaki prób zmniejszenia liczby koreańskich dyplomatów w swoich krajach, zdecydowana większość państw stanowczo odrzuca amerykańskie żądania, uważając je za ingerencje w swoje sprawy wewnętrzne, lub po prostu je ignorując.

Kampania sankcji prowadzona przez USA i ich siły wasalne jest haniebnym aktem wrogości i agresji wobec KRLD, mającym na celu za wszelką cenę pozbawić ją suwerenności oraz prawa do istnienia i rozwoju, jak również obalić jej ideologię i system.

Jeśli te despotyczne i arbitralne praktyki USA będą tolerowane, dopuszczane i popierane, ich ostrze zostanie ostatecznie wymierzone również w inne kraje trzymające się niezależności i świat wpadnie w mrok, gdzie USA będzie mieć władzę nad wszystkim.

USA i ich siły wasalne, którzy zawsze doznają miażdżących porażek w całej polityczno-wojskowej konfrontacji z KRLD mogą uciekać się do dużo bardziej nikczemnych i barbarzyńskich sankcji, ale nigdy nie będą oni w stanie zatrzymać postępu KRLD maszerującej ku ostatecznemu zwycięstwu w budowie potężnego socjalistycznego kraju dzięki samodzielności i samorozwojowi.

Wraz z tym, jak USA i inne wrogie siły popadały będą w coraz większe szaleństwo w swoich działaniach na rzecz stosowania wobec KRLD jeszcze silniejszych sankcji i presji, nienawiść i wściekłość armii i ludu naszego kraju będzie tylko rosła i KRLD będzie w dalszym ciągu przyspieszać rozwój swoich sił nuklearnych, aby wykorzenić bazę agresji i wszelkiego zła.