Biuletyn Ambasady KRLD

12 Stycznia 2016

Wiadomość o sukcesie pierwszego testu bomby wodorowej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej zaszokowała świat. Test, który został przeprowadzony na początku znaczącego roku 2016, w którym odbędzie się 7. Kongres Partii Pracy Korei, stanowi odzwierciedlenie stałej wiary i woli Partii Pracy Korei w kroczenie własną drogą niepodległości, Songun, socjalizmu i jasnych celów. Jest to spowodowane ideą PPK kładącą nacisk na naukę i technologię.

Przeprowadzony test nie był ani “groźny”, ni “prowokacyjny”. Był to proces niezbędny do tego, aby kontynuować ideę Partii Pracy Korei dotyczącą budowania potęgi gospodarczej i siły nuklearnej jednocześnie, aby odstraszyć zakusy Stanów Zjednoczonych, prowadzących coraz bardziej skrytą, cichą wrogą politykę wobec KRL-D.

Niedawne badania na podstawie strategicznej linii Partii Pracy Korei w pełni potwierdziły dokładność danych technicznych próby bomby wodorowej i naukowo udowodniły moc mniejszej bomby. Pozwoliło to zadeklarować z godnością, że fizyka jądrowa w KRL-D osiągnęła nowy, wysoki poziom.

Pomogło to również KRLD uzyskać pełne uzbrojenie z mniejszą bombą wodorową standaryzowaną dla rakiet balistycznych i uzyskać ultranowoczesną broń pozwalającą na jej użycie na lądzie, morzu i w powietrzu, bez ograniczeń.

Niedawno przeprowadzona próba stworzyła solidne podstawy do utrzymania, tworzenia i budowy służącej do zażegnania niebezpieczeństwa wojny z pomocą silnego odstraszania i zapewniło gwarancję niezawodnego zabezpieczenia pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i w regionie. W tym leży historyczne znaczenie testu bomby wodorowej.

Teraz osobistości z samorządów, różnych środowisk politycznych i życia publicznego, naukowcy i technicy z ponad 100 krajów świata wspierają KRL-D, podziwiając jej przepiękne naukowo-technologiczne sukcesy w dziedzinie fizyki jądrowej, dokonywane w celach odstraszenia nuklearnego i samoobrony. Nawet naukowcy i eksperci z USA przyznają, że KRLD osiągnęła zadziwiające postępy w nauce i technologii jądrowej.