Biuletyn Ambasady KRLD

13 lutego 2018 r.

Kim Jong Il: Ludowy Przywódca

Kim Jong Il (1942-2011), wieczny Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, był prawdziwym ludowym przywódcą, który mocno wierzył w swoich ludzi i prowadził swój kraj polegając na nich.

Kochał swoich ludzi nieskończenie. Miłość, którą ich darzył, znajdowała wyraz w Jego bezgranicznym poświęceniu dla ich pomyślności i uznawaniu ich za najcenniejsze i najbardziej wszechmocne istoty na świecie oraz wszechstronnych nauczycieli. Interesy ludzi zawsze były punktem wyjścia dla Jego myślenia i działań. Ilekroć zostało wybudowane coś nowego lub zostało ukończone jakieś przedsięwzięcie, w pierwszej kolejności pytał, czy podoba się to ludziom. A zawsze, gdy ludzie doświadczali jakichś trudności, miał strapione serce myśląc o ich kłopotach. Podczas zagranicznych wyjazdów, troszczył się o dobrobyt swoich ludzi. Delegat prezydenta Rosji, który towarzyszył mu podczas Jego wizyty w Federacji Rosyjskiej, napisał w swojej książce: Przewodniczący Kim Jong Il był przywódcą, który całą swoją pasję i myśli poświęcił szczęściu swoich ludzi.

Chronienie ludzi i dbanie o ich los na Jego własną odpowiedzialność było najwyższym poziomem miłości jaką ich darzył. Znacząco wzmocnił On zdolności obronne swojego kraju, w ten sposób twardo strzegąc bezpieczeństwa swoich ludzi przed zagrożeniem nuklearnym i agresją militarną ze strony USA. To, że podniósł status KRLD do statusu państwa nuklearnego było historycznym wydarzeniem, które zagwarantowało trwałe bezpieczeństwo narodu, jak również pokój w regionie.

Kim Jong Il zawsze odnosił się do ludzi w sposób bezpośredni, prosty i skromny. Uznając się zawsze za syna klasy pracującej, dzielił z nią dolę i niedolę. Szedł pośród ludzi ubrany w zwyczajne ubranie i jedząc kulki ryżowe; odwiedzał podziemne wyrobiska górnicze i chodził rolniczymi drogami; gdy spotykał się z ludźmi, słuchał ich z bacznym zainteresowaniem. A gdziekolwiek jechał, zawsze fotografował się z ludźmi, stojąc z nimi ramię w ramię. Z chęcią przyjął prośbę mieszkanki jednej z koreańskich wsi o nadanie imienia jej mającemu się urodzić dziecku.

Dzięki swoim wybitnym zdolnościom przywódczym, Kim Jong Il przedarł się przez próby historii i zrobił z KRLD socjalistyczny kraj prawdziwie skoncentrowany na ludziach.

Pewnego razu powiedział: Podczas, gdy kapitaliści wierzą w pieniądze, ja wierzę w siłę mas; pieniądze nie są w stanie poruszyć umysłów ludzi, lecz zaufanie potrafi rozbudzić masy ludowe i zmobilizować je do pełnego ukazania swojej siły; to jest moja filozofia siły.

Słowa te pozwalają na szybki wgląd w unikalność jednomyślnej jedności, którą udało się osiągnąć w Korei.

Wchodząc w lata 90te XX wieku, KRLD musiała zmierzyć się z czasowymi trudnościami spowodowanymi upadkiem światowego systemu socjalistycznego, skrajnymi działaniami USA i ich stronników dążącymi do jej zdławienia oraz katastrofami naturalnymi, które dotykały ją przez kilka lat z rzędu. W tamtym czasie, Kim Jong Il przezwyciężył wszystkie trudności w oparciu o siłę jednomyślnej jedności. Podczas gdy antysocjalistyczne machinacje USA i ich stronników stawały się coraz mniej skrywane, prowadził on wszystkich ludzi drogą umiłowania zwycięstwa socjalizmu oraz głębokiej wiary w nie i poprowadził ich do walki o obronę socjalizmu, pokonując przeszkody z rewolucyjnym duchem samodzielności i męstwem. Osobiście odwiedzał fabryki, wioski i place budowy, udzielając wskazówek związanych z przezwyciężaniem ciężkich prób.

Rozwinął ambitny plan budowy potężnego socjalistycznego kraju i poprowadził ludzi do walki o jego realizację. Spoglądając daleko w przyszłość w najtrudniejszych dniach, dał pierwszeństwo wprowadzaniu technologii CNC w przemyśle maszynowym. Stworzył atmosferę priorytetowego traktowania nauki i technologii w całym kraju i rozpalił płomienie rewolucji przemysłowej nowego stulecia, aby oprzeć całą gospodarkę narodową na zorientowanych na Juche i nowoczesnych podstawach. Poprowadził projekty, które wymagały ogromnych nakładów inwestycyjnych i wiele pracy rąk ludzkich, takie jak wielkoskalowe przystosowywanie ziemi pod uprawę, budowa kanału grawitacyjnego czy budowa małych i średniej wielkości elektrowni, pozyskując do ich realizacji wielki twórczy entuzjazm i nieugaszoną siłę ludzi. Pod Jego mądrym przywództwem, naród koreański stawiał czoła wszelkiego rodzaju próbom i trudnościom i otworzył szeroką drogę dla budowy potężnego socjalistycznego kraju.

Szlachetny obraz Kim Jong Ila, prawdziwego ludowego przywódcy, na zawsze pozostanie w sercach narodu koreańskiego i postępowych ludzi całego świata.