Biuletyn Ambasady KRLD

8 października 2017 r.

Kim Jong Il i Jego nieśmiertelne czyny na rzecz rozwoju PPK

8 października tego roku przypada 20. rocznica wyboru Kim Jong Ila (1942-2011) na Sekretarza Generalnego Partii Pracy Korei. Kim Jong Il uczynił z PPK niezwyciężoną partię, która osiąga tylko zwycięstwa w urzeczywistnianiu dzieła socjalizmu, dzieła niezależności.

Kim Jong Il uczynił z PPK potężny organ, który jest ideologicznie czysty i organizacyjnie skonsolidowany wokół sprawy wprowadzania w życie idei i kierownictwa przywódcy.

Energicznie prowadził ideologiczne i teoretyczne działania, systematyzując i rozwijając we wszechstronny sposób teorię idei Songun; idei dopasowanej do rzeczywistej sytuacji Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, wciąż znajdującej się w stanie konfrontacji z siłami imperialistycznym dowodzonymi przez USA. Idea Songun, wraz z ideą Juche, stała się potężnym mieczem umożliwiającym PPK osiąganie jednego zwycięstwa za drugim w obronie dzieła socjalizmu, dzieła niezależności, oraz niezachwianą wiarą członków PPK.

Stworzył dobrze uregulowany system organizacyjny, dzięki któremu idee i polityka wysunięta przez Partię bez przeszkód płyną do jej niższych struktur, oraz zapewnił, że organizacje partyjne na wszystkich szczeblach jak jedność stanęły do wysiłków na rzecz wprowadzania ich w życie, przy tym uznając pracę z ludźmi za podstawę swojej pracy.

Kim Jong Il uczynił z PPK partię o silnej podstawie w masach i prawdziwą partię-matkę, która z oddaniem służy ludziom.

Poświęcił wiele uwagi mocnemu zjednoczeniu ludu wokół Partii i dopilnował, aby organizacje ludzi pracy wzmocniły swoje funkcje i role, jak przystało na pasy transmisyjne i rezerwy Partii. Formułując każdą linię i politykę, odzwierciedlał w nich aspiracje i żądania mas i zapewnił, że, nawet w czasach trudności ekonomicznych, zorientowana na ludzi polityka była prowadzona tak jak wcześniej. Wierzył w nieugaszoną siłę mas i opierał się na niej w opracowywaniu linii i polityki oraz wcielaniu ich w życie.

Istnienie dla ludzi i walkę o realizację ich żądań dotyczących niezależności oraz ich interesów, Kim Jong Il uczynił podstawowym obowiązkiem PPK. Wysunął hasła „Niech cała Partia pójdzie między masy!” oraz „Służymy ludziom!” i dopilnował, aby Partia odpowiedzialnie zatroszczyła się o los ludzi. Poprowadził jej urzędników, aby poszli głęboko między lud i spełniali żądania i aspiracje ludu, począwszy od takich podstawowych kwestii bytowych jak żywność, odzież i mieszkania aż po problem prowadzenia wartościowego życia jako istoty społeczne, z matczyną miłością.

PPK, która pod mądrym kierownictwem Przewodniczącego Kim Jong Ila została znacząco umocniona, dzisiaj, jako potężny Sztab Generalny rewolucji, osiąga zdumiewające świat sukcesy we wcielaniu w życie dzieła niezależności mas.

Dokonane przez Przewodniczącego Kim Jong Ila czyny na rzecz rozwoju PPK będą lśniły na zawsze.