Biuletyn Ambasady KRLD

17 października 2017 r.

Kim Il Sung i Związek na rzecz obalenia imperializmu

Związek na rzecz obalenia imperializmu (ZOI) to pierwsza rewolucyjna organizacja, którą stworzył Kim Il Sung (1912-1994), wieczny prezydent Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zdeterminowany, aby całkowicie poświęcić się świętej sprawie wyzwolenia swojego kraju od japońskich imperialistów, odzyskaniu wolności i emancypacji swojego narodu.

W czerwcu 1926 roku Kim Il Sung rozpoczął naukę na uczelni Hwasong Uisuk, dwuletniej wojskowo-politycznej uczelni, której celem było przygotowywanie kadr dla Armii Niepodległości. W tym okresie, zademonstrował swoje niezwykłe umiejętności z wyróżniającym się człowieczeństwem i sumiennością, nieprzeciętną zdolność myślenia i oceny sytuacji oraz zadziwiającą odwagę i zdolności przywódcze.

Pewnego razu odbywał się mecz piłki nożnej pomiędzy uczelnią Hwasong Uisuk a inną szkołą. Gdy mecz zbliżał się już do końca, zawodnik uczelni zderzył się z zawodnikiem przeciwnej drużyny, raniąc się przy tym. Kim Il Sung zaniósł go na plecach do lekarza. Od tego dnia, dzielił z nim zakwaterowanie i opiekował się nim; zdobywał dla niego lekarstwa jak również smaczne posiłki, tłumaczył mu to czego się nauczył i zapisywał to w jego zeszycie. Dzięki Jego szczeremu oddaniu, zraniona noga ucznia została całkowicie wyleczona. Uczniowie uczelni zaczęli podążać za Kim Il Sungiem i zdecydowali się dzielić z nim tę samą wolę.

Kim Il Sung zjednoczył tych podobnie myślących uczniów. W tamtych dniach uczelnia zakazywała postępowych książek; jeżeli uczeń został przyłapany na czytaniu takich książek to wymierzana była surowa kara. Pomimo prowadzonej przez uczelnię wrogiej polityki wobec postępowych trendów czasów, Kim Il Sung propagował pośród uczniów postępowe idee, nalegając, że blokowanie drogi do prawdy przez władze uczelni jest błędem. Podczas zajęć, odważnie powiedział, że gdy Korea zostanie wyzwolona, należy zbudować w kraju społeczeństwo nie feudalne i nie kapitalistyczne, a społeczeństwo wolne od wyzysku i ucisku, społeczeństwo, gdzie masy pracujące, jak robotnicy i chłopi, będą mogli żyć szczęśliwie, uzyskując tym pełne poparcie uczniów. Przemieniał swoich szkolnych kolegów, jednego po drugim, w swoich towarzyszy dzielących tę samą wolę i los w rewolucji.

Jednocząc ich wokół siebie stworzył ZOI.

Gdy go stworzył, 17 października 1926, był w wieku nastoletnim. Inni członkowie tej organizacji byli ponad 5-10 lat starsi od niego, niektórzy nawet mieli już dzieci, ale wybrali oni młodego Kim Il Sunga swoim przywódcą i przyrzekli zostać Jego wiecznymi towarzyszami rewolucji.

Sformowanie ZOI było proklamacją decydującej walki o obalenie japońskiego imperializmu i deklaracją rozstrzygającego starcia z wszelkimi siłami imperialistycznymi na całym świecie. Było również punktem wyjścia dla walki o założenie partii w Korei. Zasada niezależności ustanowiona przez ZOI stała się zasadą prowadzenia budowy i działalności partii, zaś członkowie ZOI, młodzi ludzie nowego pokolenia, stanowili podstawę w działaniach na rzecz założenia partii.

Wielu zapisało się w historii ludzkości dzięki swoim wielkim czynom, ale takich przywódców jak Kim Il Sung, który w wieku nastoletnim stworzył rewolucyjną organizację, świat więcej nie widział.