Dyrektor generalny Departamentu ds. USA Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD wydał oświadczenie

Pjongjang, 16 września (KCNA) — Dyrektor generalny Departamentu ds. USA Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD wydał w poniedziałek następujące oświadczenie:

Szczęśliwie USA wielokrotnie wyraziły stanowisko, aby rozwiązać problemy poprzez dialog i negocjacje.

Mam nadzieję, że negocjacje na szczeblu roboczym, które wg przewidywań powinny się odbyć w ciągu najbliższych kilku tygodni, będą dobrym spotkaniem między KRLD a USA.

Propozycje, które wysuną USA podczas negocjacji mogą poprawić relacje między KRLD a USA lub, wręcz przeciwnie, zwiększyć poziom wrogości między nimi.

Innymi słowy, dialog między KRLD a USA daje dwie opcje: kryzys lub szansa.

W tym sensie, nadchodzące negocjacje na szczeblu roboczym będą momentem decydującym dla dalszego kierunku dialogu między KRLD a USA.

Stanowisko KRLD jest jasne i niezmienne.

Dyskusja o denuklearyzacji będzie możliwa, gdy zagrożenia i przeszkody podważające bezpieczeństwo naszego systemu i blokujące nasz rozwój zostaną całkowicie i w sposób nie pozostawiający wątpliwości wyeliminowane.

To czy negocjacje między KRLD a USA będą oknem szansy czy okazją do zaostrzenia kryzysu zależy całkowicie od USA.