Biuletyn Ambasady KRL-D

Pjongjang, 24 Czerwca (KCNA) — William Paterson, Ambasador Związku Australijskiego w KRL-D wraz z innymi spotkał się z urzędnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRL-D, w tym Choe Hui Cholem, Dyrektorem Generalnym Departamentu Azji i Oceanii oraz Ma Tong Hui, Dyrektorem Instytutu Rozbrojenia i Pokoju w okresie od 20 do 24 czerwca 2016.

Strona Koreańska poinformowała stronę australijską w detalach o podstawowym stanowisku KRL-D, aby dążyć do rozwoju i rozszerzenia przyjaznych relacji z Australią w dziedzinach polityki, gospodarki kultury i innych, niezależnie od zmian sytuacji i idei polityki opierającej się na zagranicznej niezależności, pokoju i przyjaźni, a także stanowisku w kwestii nuklearnej na Półwyspie Koreańskim oraz kwestii relacji północ-południe.

Australijska strona podzieliła się ze stroną koreańską opinią na temat kilku kwestii budzących niepokój i wzajemną troskę i potwierdziła, że w przyszłości również będzie rozpoznawać KRL-D jako suwerenne państwo i nie ma wrogiego stanowiska wobec niego. Strona australijska zapoznała się również ze zdaniem rządu KRL-D, że wroga polityka Stanów Zjednoczonych wobec KRL-D ma ogromny wpływ na zapewnienie pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim.

Obie strony w szczególe omówiły sposoby realizacji i rozwijania przyjaznych stosunków między KRL-D i Australią w przyjacielskiej atmosferze.

Ambasador i pozostali członkowie spotkania ze strony australijskiej obejrzeli kilka projektów współpracy, w tym projekt zaopatrzenia w wodę pitną ukończony w Miasteczku w Tongrim zlokalizowany w prowincji Phyongan Północny, który został ufundowany przez rząd australijski za pośrednictwem organizacji międzynarodowych.