Społeczność międzynarodowa chwali Partię Pracy Korei za zdobycie bezwarunkowego poparcia i zaufania ludzi. Partia rządząca w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej swoją godną pozazdroszczenia reputacje zawdzięcza oddanej służbie na rzecz ludzi; odkąd powstała 10 października 1945, PPK była niezachwiana w braniu na siebie odpowiedzialności za ich los i w stawaniu w obronie ich interesów.

Zaraz po wyzwoleniu Korei spod japońskiej okupacji (1905-1945), zainicjowała reformę rolną, mając na uwadzę odwieczne pragnienie Koreańskich chłopów, aby uprawiać własną ziemię. Następnie wprowadziła serię demokratycznych polityk – przyjęła ustawę o równości płci mającą na celu wzmocnienie pozycji kobiet i ich emancypację, promulgowała prawo pracy ustanawiające ośmiogodzinny dzień pracy czy zakaz pracy dzieci, znacjonalizowała główne gałęzie przemysłu itp.

PPK walczyła również o to, aby dać ludności dostęp do bezpłatnego leczenia i nauki.

Początek krajowego systemu powszechnej darmowej opieki zdrowotnej sięga ponurych dni wojny koreańskiej (1950-1953), kiedy wszystkie zasoby ludzkie i materialne musiały być zmobilizowane do walki o pokonanie najeźdźców. System edukacyjny KRLD przeszedł kilka etapów rozwoju wraz z przyspieszaniem socjalistycznego budownictwa: w 1956 roku, gdy kraj mierzył się z zadaniem powojennej odbudowy, wprowadzona została powszechna obowiązkowa edukacja na poziomie podstawowym, pierwsza tego rodzaju na Wschodzie; w 1958 roku powszechna obowiązkowa edukacja na poziomie średnim; zaś w 1959 bezpłatna powszechna edukacja na wszystkich poziomach. Dzisiaj w kraju obowiązuje system 12-letniej powszechnej obowiązkowej edukacji.

Cztery dekady temu, rząd raz na zawsze zlikwidował podatki.

Traktując dbanie o dobro ludzi jako główną zasadę kierującą jej pracą, Partia Pracy Korei zawsze odnosiła się ze stałą troską do kwestii budownictwa mieszkaniowego. Tylko w ostatnich latach, rząd sfinansował projekty budowlane na ulicy Changjon, ulicy Naukowców Unha, ulicy Naukowców Mirae, ulicy Ryomyong i w dzielnicy mieszkalnej Naukowców Wisong, i, co może zaskakiwać, wszystkie te nowoczesne mieszkania przekazał mieszkańcom za darmo.

Taką życzliwą politykę PPK prowadziła nawet wtedy, gdy sprzymierzone siły imperialistyczne uciekały się do brutalnych sankcji i blokad a kraj przechodził trudności gospodarcze. Pod jej przywództwem ludzie zawsze wiedli niezależne i twórcze życie, będąc głęboko świadomymi jak cenna jest dla nich Partia.

Pod koniec ubiegłego wieku, przez antysocjalistyczne posunięcia sprzymierzonych sił imperialistycznych i występujące przez kilka lat z rzędu katastrofy naturalne, kraj musiał zmierzyć się z najcięższymi próbami. Wbrew przewidywaniom Zachodu, w kraju nie doszło do żadnych antyrządowych manifestacji czy niepokojów społecznych. Przeciwnie, jedność całego społeczeństwa wokół Partii wzmocniła się jeszcze bardziej.

Dzisiaj, stale kierując się zasadą stawiania ludzi na pierwszym miejscu, Partia dowodzi wysiłkami na rzecz budowy potężnego socjalistycznego kraju, aby realizować marzenia i ideały ludzi. Przemysłowi giganci i instytuty badawcze odgrywają przodowniczą rolę w tym ogólnonarodowym pędzie, liczne fabryki przemysłu lekkiego znormalizowały produkcję, a nowoczesne zaplecza życia kulturalnego i emocjonalnego wyrosły jak grzyby po deszczu jedno po drugim. Wszystkie te osiągnięcia byłyby nie do pomyślenia bez przywództwa Partii.

Z tego powodu Koreańczycy traktują to jako swój moralny obowiązek, aby ufać Partii i popierać ją z niezachwianą lojalnością.