2014-06-19-01-01

19 czerwca 1964 roku, czyli ponad pół wieku temu, Kim Jong Il (1942-2011) rozpoczął prace w Komitecie Centralnym Partii Pracy Korei.

Przez cały okres kierowania PPK , jako najważniejsze zadanie wysuwał wzmocnienie jej w partię Kim Il Sunga (1912-1994), jej założyciela, w ścisłym tego znaczeniu, i wprowadził je w życie.

Sformułował rewolucyjną ideę Juche autorstwa Kim Il Sunga jako jedyną przewodnią ideologią PPK i ogłosił kształtowanie całego społeczeństwa zgodnie z ideą Juche jako najwyższy program Partii.

Dzięki jego przewodnictwu, PPK rozwinęła się w organ czysty ideologiczne, zintegrowany organizacyjnie i zjednoczony w działaniu, w organ, w którym monolityczny system ideologiczny i monolityczny system kierownictwa przywódcy są mocno ugruntowane. 

W tamtych dniach, z powodu posunięć współczesnych rewizjonistów, w niektórych krajach socjalistycznych został podważony autorytet  przywódców w rządzących partiach, a światowy ruch socjalistyczny przechodził trudną drogę. Jednak, PPK skonsolidowała swoją organizacyjną i ideologiczną jedność i spójność, aby była mocna jak skała z Kim Il Sungiem jako centrum, zgodnie z jego ideą budowania partii. I to było cennym owocem głębokiego poglądu Kim Jong Ila na przywódcę, jego niezrównanej wnikliwości, zasadniczych i stanowczych decyzji politycznych oraz wytrawnych zdolności przywódczych.

Kim Jong Il ukształtował PPK w partię, która stworzyła integralną całość z masami ludowymi, która ponosi pełną odpowiedzialność za ich los i wiernie im służy.

Uznając umacnianie więzów krwi między PPK a ludem i konsolidację jej opartych na masach fundamentów za ważną zasadę w jej budowaniu i sprawę kluczową dla jej istnienia, zadbał o to, aby wszystkie jej organizacje i urzędnicy gruntownie wprowadzali w życie partyjną linię mas i zawsze byli między ludźmi, aby żyć i pracować służąc im.

Pozostając wierna jego życzliwej i wszechstronnej polityce, PPK pomyślnie osiągnęła jednomyślną jedność przywódcy, Partii i mas, po raz pierwszy w historii pośród światowych politycznych zawirowań; przekształciła całe społeczeństwo w wielką harmonijną socjalistyczną rodzinę, oraz ukazała potęgę niezwyciężonej partii, która wiedzie do zwycięstwa dzieło budownictwa socjalistycznego, zawsze ciesząc się całkowitym poparciem i zaufaniem szerokich mas.

Kim Jong Il rozwinął PPK w potężną siłę polityczną, która prowadzi rewolucyjne dzieło Songun.

Już w swoich wczesnych latach wstąpił na drogę opartego na Songun rewolucyjnego przywództwa i znalazł się obok Kim Il Sunga, był głęboko zainteresowany rozwojem Koreańskiej Armii Ludowej. Zdecydowanie realizował przywództwo PPK nad armią i prowadził ją do wcielania w życie linii kształtowania się w oparciu o ideę Juche.

Godne uwagi jest, że w latach 90tych sformułował politykę Songun jako główną metodę polityki socjalistycznej, zgodnie z wymaganiami odmienionego środowiska i rozwijającej się sytuacji i dalej rozwinął PPK w organizacje polityczną, która prowadzi rewolucję Songun.

Definiując Songun jako linię życia Partii i rewolucji i rozwiązując wszystkie problemy w oparciu o zasadę przyznawania pierwszeństwa sprawom wojskowym, ukształtował KAL jako główną siłę sprawy socjalizmu i prowadził ją energicznie do pomyślnego wypełniania jej misji i roli jako chorążego rewolucji Songun, kontynuując długi marsz Songun.

Zapewnił, aby wszyscy członkowie Partii uczyli się z politycznych i ideologicznych cech żołnierzy, a rewolucyjny i bojowy duch pracy, metoda politycznej pracy Partii w armii i żywe przykłady współpracy między wojskowymi i politycznymi oficerami zostały spopularyzowane wśród organizacji partyjnych i jej urzędników, w ten sposób wyraźnie podnosząc ducha rewolucji, organizację, dyscyplinę i jedność w PPK oraz  wzmacniając jej przywódczy autorytet i rolę w rewolucji i budownictwie.

Kim Jong Il poprowadził żołnierzy i lud KRLD do uzyskania ogromnej siły duchowej, aby mogli oni doprowadzić do epokowych zmian i cudów we wprowadzaniu w życie idei PPK, idei budowania kwitnącego socjalistycznego kraju.

Zdecydowanie przekształcając pracę partyjną w pracę z ludźmi, pracę z ich myślami i uczuciami, już w swoich wczesnych latach, prowadził PPK tak, aby uznawała myśli ludzi za klucz do rewolucji i budownictwa, wysunął prace polityczną i ideologiczną jako pierwszy proces wszystkich przedsięwzięć, aby zwiększyć na każdy sposób rewolucyjny zapał i twórczą aktywność mas, oraz opierając się na nich, energicznie rozwijał wielkie historyczne dzieło przekształcania przyrody, społeczeństwa i człowieka zgodnie z wymaganiami idei Juche.

W połowie lat 90tych opublikował Przyznawanie Pierwszeństwa Pracy Ideologicznej Jest Niezbędne dla Osiągnięcia Socjalizmu, Socjalizm to nauka i inne dzieła rozpalając jeszcze bardziej płomienie rewolucji ideologicznej, aby sprawić, by żołnierze i lud żywili przekonanie o pewnym zwycięstwie socjalizmu. To zapewniło potężną gwarancję zwycięstwa w obronie socjalizmu i budowaniu kwitnącego kraju.

Dzięki dalekowzrocznemu przywództwu Kim Jong Ila, który zaangażował główne wysiłki w umacnianie ideologicznej pozycji w rewolucji i budownictwie, żołnierze i lud KRLD, z nieugiętą mentalną siłą, mogli całkowicie zmieniać wygląd kraju, przyspieszyć wzniesienie gospodarki narodowej na nowoczesne i informatyczne podstawy oraz zapoczątkować okres pełnego rozkwitu w rozwoju krajowej nauki i technologii i budowaniu socjalistycznej kultury w trudnych warunkach.

Zasługi Kim Jong Ila dokonane dla budowania PPK będą zawsze lśnić będą wraz z socjalistyczną Koreą, która odnosi zwycięstwo za zwycięstwem.